Id. prof. Bohács Béla atya Szent Atanáz-díjat kapott

Kassa, szeptember 16. (TSKE) Ezekben a napokban nyitják meg kapuikat a bel- és külföldi iskolák. Magyarországon, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán a tanévnyitó ünnepségre szeptember 13.-án, a Szent Kereszt világraszóló felmagasztalása ünnepének előestéjén, az alkonyati istentisztelet alkalmával került sor. Az alkonyati istentisztelet után Véghseő Tamás atya, a főiskola rektora mondta el ünnepi beszédét.

Tamás atya beszédében rámutatott a főiskola történelmére, amely 1950-től íródik, a nehéz, kommunizmus által sújtott idők ellenére is. Ezen intézmény Dudás püspök atya víziójának köszönhetően, teljesíti küldetését, mely a keresztény élethez hasonlóan, gyakran keresztekkel néz szembe. Amint azt egy régi keresztény jelszó is mondja: In cruce salus (Keresztben az üdvösség). Ezért minden keresztény hivatást nyer arra, hogy felvonuljon a Golgotára, ahol a kereszt van. Mindegy, milyen meredek az út, muszáj felvonulni, ugyanis annak tetején található a kereszt, amelyen keresztül az üdvösség elérkezett hozzánk.

A főiskola rektora nem feledkezett meg a jubiláló abszolvensekről sem, beleértve Keresztes Szilárd, nyugalmazott püspök atyát, aki 60 éve fejezte be tanulmányait az intézményben. Ezt követte a főiskola kitüntetéseinek átadása. A legmagasabb kitüntetés, amelyet a főiskola átadhat – a Szent Atanáz-díj, ebben az évben id. prof. Bohács Béla, felvidéki görögkatolikus áldozópapnak lett ítélve, aki ebben az évben távozott az akadémiai környezetből a megérdemelt nyugállományba. Béla atya 30 éven keresztül állt a főiskola rendelkezésére, mint vendégprofesszor, oszlopos tagja volt az Eperjesi Egyetem Görögkatolikus teológiai karával ápolt együttműködés kiépítésének, valamint aktívan részt vett a főiskola akadémiai kezdeményezéseiben.

A díjak átadására a pandémia miatt később kerül sor. Számunkra örömteli, hogy id. prof. Bohács Béla atyát ilyen megtiszteltetés érte, amelyhez szívből gratulálunk.

Köszönjük Tamás atyának az örömhírt, amely kétségkívül erősítette a ezen két az Ungvári únióból származó egyház kapcsolatát.

Id. prof. Bohács Béla atya éljen soká, számos éven át!

A TSKE-t értesítette: Daniel Černý

Fordította: Dévald Dániel

Fotó: unipo.sk