Začiatok akademického roku na Pápežskom Východnom Inštitúte

Košice, 21. október (TSKE) V utorok 20. októbra bol oficiálne zahájený akademický rok 2020/2021 na Pápežskom Východnom Inštitúte v Ríme (PIO - Pontificio Istituto Orientale). Vznik tohoto inštitútu sa datuje od roku 1917 a tak išlo v poradí už o stotretie otvorenie akademického roku. Slávnosť sa začala už tradične slávením svätej božskej liturgie v chráme svätého Antona Pustovníka pri Pápežskom Ruskom kolégiu známom aj ako Russicum. Tento rok jej predsedal Vladyka Giorgio Demetrio Gallaro, titulárny arcibiskup Tricalský a sekretár Kongregácie pre východne cirkvi. Svätá liturgia bola slávená v gréckom jazyku. Koncelebrovali pri nej archimandrita Giovanni Xanthakis, pro-rektor Pápežského Gréckeho kolégia; David Nazar SJ, rektor Pápežského Východného Inštitútu ako aj ďalší kňazi. Liturgiu spevom doprevádzal chór z Exarchátneho monastiera Svätej Márie Grottaferattskej. Na slávnosti sa zúčastnil aj kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregácie pre východné cirkvi a otec Flavio Pace, podsekretár Kongregácie. Po liturgii pokračovalo otvorenie Akademického roka vo Veľkej aule na Pápežskom Východnom Inštitúte. Keďže inštitút patrí medzi tri  vysoké školy na území Ríma ktoré spravujú jezuiti, na otvorení sa zúčastnili zástupcovia ostatných dvoch univerzít: rektor Pápežskej Univerzity Gregoriana ako aj rektor Pápežského Biblického Inštitútu. V úvode všetkých privítal krátkym slovom rektor PIO David Nazar SJ, a  poprial všetkým študentom veľa úspechov v nasledujúcom akademickom roku. Po rektorovi sa ujal slova kardinál Sandri. Vo svojom príhovore poďakoval za službu vladykovi Cyrilovi Vasiľovi SJ, ktorý sa vrátil na Slovensko do Košickej eparchie ako Apoštolský administrátor sede plena. Zároveň prefekt Kongregácie pre východne cirkvi privítal nástupcu arcibiskupa Vasiľa. Poprial veľa úspechov nielen študentom, ale aj profesorom a celému vedeniu. V akademickom roku 2020/2021 má Košická eparchia v Ríme dvoch študentov. Sú nimi Adrián Seman na Fakulte východných a cirkevných vied a Jozef Havrilčák na Fakulte východného kanonického práva.

TSKE informoval Jozef Havrilčák

Foto: Adrian Seman