Prefekt Kongregácie pre Východné cirkvi navštívil Egypt

Košice 1. november (TSKE) Kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregácie pre Východné Cirkvi v Ríme, navštívil v predchádzajúcich dňoch Egypt. Hlavným cieľom jeho návštevy bola biskupská vysviacka Mons. Claudia Luratiho, nového apoštolského vikára Alexandrie pre latinských katolíkov. Pápež František menoval Mons. Luratiho z misijnej kongregácie Komboniánov, ktorý dlhé roky pôsobil v Egypte a Južnom Sudáne,  za apoštolského vikára 6. augusta tohto roku. 

Kardinála Sandriho po jeho prílete do Káhiry v stredu 28. októbra okrem zástupcov nunciatúry privítal aj kardinál Antonios Naguib, emeritný katolícky koptský patriarcha. 

Ďalší deň patril pracovným stretnutiam kardinála-prefekta s predstaviteľmi jednotlivých cirkví Egypta. O aktuálnej cirkevnej situácii v tejto moslimskej republike a o výsledkoch ukončenej synody Koptskej katolíckej cirkvi ho informoval Jeho Blaženosť Ibrahim Sidrak, koptský patriarcha Alexandrie. O aktuálnej situácii melchitskej katolíckej cirkvi v Sýrii a Libanone ho informoval Jeho Blaženosť Youssef Absi, melchitský patriarcha Antiochie, ktorý je v týchto dňoch tiež na návšteve Egypta. V podvečerných hodinách kardinál spoločne pozdravil aj ostatných biskupov všetkých katolíckych obradov Egypta.

V piatok 30.októbra v chráme sv. Jozefa predsedal sv. omši, počas ktorej udelil biskupskú vysviacku novému apoštolskému vikárovi. Ďalšími svätiteľmi spolu s kardinálom Sandrim boli Mons.  Pierbattista Pizzaballa, novomenovaný latinský patriarcha Jeruzalema a Mons. Nicolas Thevenin, apoštolský nuncius v Egypte.

Kongregácia pre Východné cirkvi v Ríme má okrem právom určených kompetencií vo vzťahu k východným katolíckym cirkvám aj kompetencie voči latinským katolíkom na tzv. tradičných územiach kresťanského Východu: Egypt a Sinajský polostrov, Eritrea a Severná Etiópia, Južné Albánsko, Bulharsko, Cyprus, Grécko, Irán, Irak, Libanon, Palestína, Sýria, Jordánsko, Turecko.

Apoštolský vikariát pre Egypt a Arábiu zriadil v roku 1839 pápež Gregor XVI. pre latinských katolíkov ako aj pre pravoslávnych koptov, ktorí sa vo veľkom počte pripájali ku Katolíckej cirkvi. V roku 1895 pre koptských katolíkov zriadil pápež Lev XIII. samostatný patriarchát a jurisdikcia apoštolských vikárov sa odvtedy vzťahuje už len na katolíkov latinského obradu. 

Súčasné hranice a titul apoštolského vikariátu boli upravené v roku 1987.


TSKE

Foto: Oriente Cattolico