Vladyka Nikola Kekić oslávil zlaté kňazské jubileum

Košice 5. november (TSKE) Vladyka Nikola Nino Kekić, emeritný biskup eparchie Križevci, oslávil v nedeľu 1. novembra 2020 päťdesiat rokov kňazského svätenia. Aj pred 50 rokmi pripadol tento deň na deň Pána – nedeľu. Pekný symbol služby Bohu po celý život.

Vladyka Nikola Nino Kekić sa narodil 18. januára 1943 v obci Stari Grad v Žumberaku, rodičom Nikolovi a Anne, rodenej Smičiklas. Rodina Smičiklas dala eparchii Križevci niekoľkých biskupov a jej členovia pôsobili ako kňazi aj v USA. Krst a myropomazanie prijal v chráme sv. Petra a Pavla v obci Mrzo Polje, kde len niekoľko rokov predtým zomrel nám dobre známy vladyka Dionýz Njaradi, ktorý niekoľko rokov spravoval i Prešovskú eparchiu.

V roku 1956 vstúpil do malého seminára, ktoré skončil roku 1963 maturitou. Po vojenskej službe nastúpil v Záhrebe roku 1965 do seminára. V roku 1967 odchádza do Ríma a študuje na Urbaniáne, s tým, že býval v ukrajinskom kolégiu sv. Jozafáta na vrchu Gianocolo.

Po návrate zo štúdii ho vtedajší križevacký vladyka Gabriel Bukatko vysvätil 1. novembra 1970 v chráme sv. Petra a Pavla v obci Sošice v Žumberaku na kňaza. Ako duchovný pôsobil v obciach Mrzle Polje, Karlovac, Pribić i Pećno.

V roku 1977 sa vrátil do Ríma na vyššie štúdia. Býval na chorvátskom kolégiu sv. Hieronýma a študoval na Pápežskom východnom inštitúte. V roku 1980 obhájil licenciát o Viedenskej synode z roku 1773, ktorý napísal s našim slovenským gréckokatolíckym profesorom, o. Michalom Lackom SJ. Po návrate z Ríma a pastorácii bol v roku 1984 menovaný vicerektorom jedného z najstarších seminárov na svete – seminára v Záhrebe. Od roku 1990 až do menovania biskupom bol jeho rektorom. Súčasne, od roku 1984 bol aj farárom gréckokatolíckej farnosti sv. Cyrila a Metoda  v Záhrebe. Od roku 1988 bol dekanom katedrálneho dekanátu. Od roku 2003 bol členom zboru konzultorov Križevackej eparchie, ako aj presbyterskej a liturgickej rady. Mnoho rokov pracoval aj ako archivár eparchie. Mnoho rokov prispieval do časopisov, a viedol aj rozhlasovú reláciu o gréckokatolíkoch. Rovnako tak organizoval rádiové a televízne prenosy gréckokatolíckych bohoslužieb.

Po odchode vladyku Slavomíra Miklovša na emeritúru menoval pápež Benedikt XVI. dňa 25. mája 2009 otca Nikolu za nového vladyku eparchie Križevci. Jeho biskupská vysviacka sa uskutočnila v predvečer sviatku sv. Cyrila a Metoda – 4. júla 2009. Hlavným svätiteľom bol vladyka Slavomír Miklovš, ktorý len pár týždňov predtým bol hlavným svätiteľom pri biskupskej vysviacke vladyku Cyrila Vasiľa SJ v Ríme. Spolusvätiteľmi vladyku Nikolu boli záhrebský karidnál Josip Bozanić, ktorý teraz v roku 2020 bol spolusvätiteľom i jeho nástupcu, kyr Milana Stipića, a arcibiskup Roberto Cassari (1943-2017), vtedajší apoštolský nuncius v Chorvátsku.

Jeho biskupské pôsobenie sa vyznačovalo silným dôrazom na chorvátsky charakter cirkvi. V súlade s kánonmi CCEO podal po dovŕšení 75. roku života zrieknutie sa úradu, ktoré pápež František prijal 18. marca 2019, menujúc za administrátora súčasného vladyku (vtedy ešte len ako kňaza – administrátora) Milana Stipića. Na vysviacke vladyku Milana Stipića 17. októbra 2020, bol vladyka Nikola hlavným svätiteľom.

Ku 50. výročiu kňazskej služby gratulujeme vladykovi Nikolovi a voláme: Na mnohaja i blahaja lita, vladyko!

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Eparchia Križevci