Ruská katolícka farnosť v Denveri sa stala súčasťou eparchie Phoenix

Košice 5. november (TSKE) V nedeľu 1. novembra zavítal do Denveru vladyka gréckokatolíckej eparchie Phoenix (USA), kyr John S. Pazak CSsR. Vladyka slávil sv. liturgiu vo farnosti sv. Cyrila a Metoda pre ruských katolíkov v Denveri. Tá bola výnimočná tým, že bol počas nej prečítaný list z Kongregácie pre Východné cirkvi , ktorá rozhodla o začlenení tejto farnosti do eparchie Phoenix (historický titul Van Nuys). Zároveň ich vladyka John touto liturgiou privítal v eparchii ako svojich veriacich. Od svojho vzniku v roku 2003 až doteraz podliehala ruská katolícka farnosť v Denveri pod právomoc miestneho rímskokatolíckeho arcibiskupa.

Na liturgii okrem duchovného tejto farnosti otca Chrysostoma Franka, bol aj duchovný ruténskej gréckokatolíckej farnosti v Denveri – otec Brian Escobedo a diakon tejto farnosti, otec Basil Ryan Balke. Ak by ruská farnosť nebola zmenila jurisdikciu, tak by odchodom otca Chrysostoma do dôchodku asi zanikla. Súčasne tak došlo ku zmieru, nakoľko mnoho farníkov, ktorí do farnosti prišli roku 2003 boli predtým farníkmi gréckokatolíckej farnosti Ochrany Bohorodičky v meste a ich odchod pre bol farnosť ťažkou stratou a narušil vzťahy miestneho spoločenstva gréckokatolíkov.

Ruskí katolíci sa na území USA majú svoj pôvod predovšetkým v radoch migrantov z Ruska po Prvej svetovej vojne a občianskej vojne v Rusku. Boli pre nich zriadené viaceré farnosti. Pôvodných Rusov je však v ruskom katolicizme na Západe veľmi málo, no táto myšlienka prilákala hlavne v časoch latinizácie mnohých horlivcov za čistotu obradu, ako aj viacerých rímskokatolíkov, ktorým v západnom obrade po Druhom vatikánskom koncile chýbalo viac mystiky.

Na základe spomínaného listu bude mať farnosť garantované zachovanie svojho špecifického ruského obradu a liturgie. Spomínaný list sa nám napriek snahe nepodarilo získať. Pravdou ale je, že eparchia Phoenix nemá problém s prijatím rôznorodosti východného kresťanského sveta. V jej rámci fungujú dve farnosti v meste Las Vegas, pričom farnosť Our Lady of Wisdom (založená 1994) je Italo-grécka, pridŕžajúca sa vlastných zvykov, hoci jej súčasný duchovný otec Milan Kašperek pochádza zo Slovenska.

Keďže na území eparchie Phoenix sú ešte ruské katolícke farnosti sv. Andreja v El Segundo na predmestí Los Angeles a Our Lady of Fatima v San Franciscu, je možné, že v budúcnosti aj oni budú začlenené do našej eparchie a bude pre nich vytvorený vlastný dekanát, ktorý by lepšie napomohol rozvoju cirkevného života tohto cirkevného spoločenstva.

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Gary Frank