Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ sa stretol s košickým primátorom

Košice 5. november (TSKE) Vo štvrtok 5. novembra prijal v priestoroch Historickej radnice košický primátor Jaroslav Polaček arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ. Išlo o prvé oficiálne stretnutie vladyku Cyrila od jeho menovania za apoštolského administrátora Košickej eparchie s najvyššími predstaviteľmi mesta. Spolu s ním sa za Košickú eparchiu na stretnutí zúčastnil aj protosynkel (generálny vikár) Jaroslav Lajčiak a tajomník a hovorca Martin Mráz.

Primátor spolu so svojou námestníčkou Luciou Gurbaľovou predstavili arcibiskupovi Vasiľovi priestory Historickej radnice, dejiny košickej samosprávy a dôležité spoločenské, kultúrne a duchovné udalosti posledných rokov v Košiciach. Vladyka Cyril si zaspomínal na svoje gymnaziálne časy, ale predovšetkým pripomenul, že sám sa cíti Košičanom, lebo sa v tomto meste narodil.

V pracovnej časti obidvaja zhodnotili doterajšiu spoluprácu medzi Gréckokatolíckou cirkvou a mestom, prezentovali plány a rozobrali niektoré oblasti možnej spolupráce v najbližšom období.

Košice sa v posledných desaťročiach stali cieľom migrácie mnohých mladých ľudí a rodín, ktorí sem prichádzajú predovšetkým kvôli vzdelaniu a práci. Sú medzi nimi aj mnohí gréckokatolíci, pre ktorých sa toto mesto stáva novým domovom a prirodzeným centrom Gréckokatolíckej cirkvi na východnom Slovensku. Košická eparchia zriadila za posledný rok na území mesta dve nové farnosti (Košice – Sever a Košice – Šaca) a aj v spolupráci s košickou miestnou samosprávou chce hľadať možnosti na skvalitnenie pastoračnej starostlivosti pre gréckokatolíckych obyvateľov Košíc.

TSKE

Foto: TSKE