V košickej katedrále oslávili sviatok sv. archanjela Michala a ostatných beztelesných mocností

Košice 8. november (TSKE) V košickej katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky uplynulý víkend oslávili sviatok sv. archanjela Michala a ostatných beztelesných mocností. V sobotu aj v nedeľu boli obidve liturgie prenášané v priamom prenose RTVS. 

V sobotu večer sv. liturgiu slávil otec Vojtech Boháč, ml., ktorý je synkelom (biskupským vikárom) pre maďarsky hovoriacich veriacich Košickej eparchie. Vo svojom príhovore sa zameral na anjelov, ich definíciu a poslanie. V byzantskom obrade je to práve liturgia, ktorá na mnohých miestach poukazuje na ich poslanie a zároveň pozýva všetkých kresťanov k ich napodobovaniu. Celý príhovor si môžete prečítať TU

V nedeľu sv. liturgiu slávil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie. Spolu s ním koncelebroval otec Pavol Bardzák, farár katedrály a otec Martin Mráz, tajomník arcibiskupa a hovorca eparchie. Vladyka Cyril vychádzal vo svojej homílii s evanjelia dnešnej nedele, ktoré hovorí o vzkriesení Jairovej dcéry. Podľa jeho slov aj moderný „pohan“ – podobne ako trpiaca žena v prvej časti evanjelia – potrebuje vedieť, že Cirkev mu aj dnes ponúka možnosť dotknúť sa obruby Ježišovho rúcha. Zároveň však synovia a dcéry Cirkvi potrebujú počuť slová nádeje o tom, že budúcnosť Cirkvi nie je mŕtva. Ešte stále je tu Ježišovo víťazstvo vychádzajúce z jeho uzdravujúceho dotyku spojeného s vierou.

Celý príhovor vladyku Cyrila si môžete prečítať TU

TSKE

foto: Dávid Kováč