Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ sa stretol s primátorom Michaloviec

Košice 10. november (TSKE) V utorok 10. novembra prijal v priestoroch sídla Mestského úradu michalovský primátor Viliam Zahorčák arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ. Išlo o prvé oficiálne stretnutie vladyku Cyrila od jeho menovania za apoštolského administrátora Košickej eparchie s najvyššími predstaviteľmi mesta Michalovce. Spolu s ním sa za Košickú eparchiu na stretnutí zúčastnil aj protosynkel (generálny vikár) Jaroslav Lajčiak a tajomník a hovorca Martin Mráz.

Primátor spolu so svojim námestníkom privítali zástupcov Košickej eparchie v priestoroch primátorovej kancelárie. Po privítaní nasledoval zápis do kroniky mesta a krátke prestavenie vybraných oblastí života michalovskej samosprávy.

Vladyka Cyril zvýraznil postavenie Michaloviec ako prirodzeného centra Zemplína a juhovýchodného Slovenska, ale aj ako jedného z dôležitých duchovných centier Gréckokatolíckej eparchie Košice. Toto jeho vnímanie potvrdila aj anketa o Michalovčana storočnice (1919 – 2019), v ktorej na základe hlasovania verejnosti zvíťazil gréckokatolícky redemptorista, blahoslavený Metod Dominik Trčka, CSsR (1886 – 1959).

V pracovnej časti obidvaja zhodnotili doterajšiu spoluprácu medzi Gréckokatolíckou cirkvou a mestom a ocenili možnosť vzájomnej kooperácie eparchie a mesta pri realizovaní viacerých projektov s duchovno-hodnotovým obsahom. V poslednom období išlo o spoluprácu pri propagácii Jubilejného roka slziaceho obrazu z Klokočova, ktorý je najvýznamnejším pútnickým miestom Košickej eparchie a dôležitým rozvíjajúcim sa centrom náboženského turizmu na brehoch Zemplínskej Šíravy.

Obidvaja zároveň prezentovali plány a rozobrali niektoré oblasti možnej spolupráce v najbližšom období. Arcibiskup Vasiľ informoval michalovského primátora o pripravovanej návšteve kardinála Pietra Parolina, štátneho sekretára Svätej Stolice, ktorý sa rozhodol ako pútnik v decembri tohto roka navštíviť jubilujúce mariánske pútnické miesto v Klokočove. Z Ríma by mal doniesť a publikovať aj dekrét, ktorým sa Presvätá Bohorodička z Klokočova vyhlási za oficiálnu Patrónku Zemplína. Táto udalosť by bola zavŕšením spoločnej iniciatívy mestských zastupiteľstiev zemplínskych miest a gréckokatolíckej, rímskokatolíckej a pravoslávnej cirkvi z regiónu Zemplína, ktoré sa ešte v jari tohto roka spoločnou písomnou žiadosťou obrátili na príslušné vatikánske úrady. Mesto ponúklo súčinnosť pri organizovaní tejto slávnosti, ktorá sa uskutoční v nedeľu 27. decembra 2020 najprv v michalovskej Bazilike minor a popoludní toho istého dňa v samotnom Klokočove.

Gréckokatolícka cirkev má v meste Michalovce tri dôležité centrá. Farnosť, cirkevnú materskú školu blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku a kláštor gréckokatolíckych redemptoristov, ktorých chrám bol v roku 2012 vyhlásený za Baziliku minor. Preto chce hľadať v spolupráci s michalovskou miestnou samosprávou možnosti na skvalitňovanie pastoračnej starostlivosti o gréckokatolíckych obyvateľov Michaloviec a tak prispievať k celkovému zlepšovaniu verejného života v meste.

TSKE

Foto: TSKE