Sv. Efrém Sýrsky na vatikánskej známke

Košice 12. november (TSKE) Začiatkom septembra uzrela svetlo sveta vatikánska známka v hodnote 1,15 Euro na ktorej je vyobrazený svätý Efrém Sýrsky. Stalo sa tak pri príležitosti stého výročia jeho vyhlásenia za učiteľa Cirkvi. Známka bola vytlačená v ostrovnom štáte Malta ofsetovou tlačou. Celkovo bolo vytlačených 51 000 kusov a má rozmery 30,5 x 41 milimetrov.

Známka je prejavom úcty a pozornosti pápeža Františka voči východným kresťanom, obzvlášť tým zo sýrskej katolíckej tradície. Autorkou známky je Daniela Fusco, ktorá vytvorila pre Vatikán i medaile a mince. Efrém je na známke stvárnený tradičným ikonografickým štýlom. Je vyobrazený ako mních s kapucňou na hlave. V ruke má brko na pripomienku jeho spisby a učiteľského úradu Cirkvi a na opačnej strane je harfa s holubicou ako symbolom Svätého Ducha, nakoľko Efrém je prezývaný aj harfou sv. Ducha. Zdá sa, akoby krídla holubice priam hrali na harfe. Na známke je aj hviezda s písmenom “M”, čím sa chce poukázať na mariologickú náuku mnohých jeho hymnov. Aj preto ho mnohí nazývajú prvým mariológom. V spodnej časti je úryvok z jeho náuky o vtelení: “Požehnaný, ktorý do nášho jazyka preložil svoje tajomstvá.”

Svätý Efrém bol diakonom a pre nás je známy predovšetkým vďaka pôstnym modlitbám s poklonami, ktoré sa mu pripisujú. Za učiteľa Cirkvi bol prehlásený pápežom Benediktom XV. 5. októbra 1920 encyklikou Principi Apostolorum Petro.

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Vatikán