Pozvánka vladyku Cyrila Vasiľa SJ k duchovnej príprave počas Filipovky

Košice 15. november (TSKE) Slávenie sviatkov Narodenia Pána sa v našom liturgickom kalendári nezadržateľne blíži, s čím súvisí aj dôležitá duchovná príprava na toto obdobie. Aj naši biskupi pozývajú svojich veriacich k dôslednému prežitiu tohto času, ktorý odkazuje na jeden z najväčších sviatkov liturgického roka.

Každoročne sa po sviatku svätého apoštola Filipa, ktorý pripadá na 14. november, začína štyridsaťdňové obdobie prípravy pred narodením Ježiša Krista, ktoré nesie názov práve podľa tohto apoštola a nazýva sa Filipovka. V súvislosti s tým vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, prostredníctvom videa na sociálnej sieti podotkol dôležitosť spomínaného obdobia a samotnej intenzívnej prípravy. Rovnako pozval všetkých veriacich ku každodennému duchovnému zamysleniu, ktoré pre nich bude pripravené.

Okrem obohacujúcej duchovnej myšlienky- ,,jednohubky“, bude každý deň pripravená aj jedna časť skladačky z ikony Kristovho narodenia, ktoré majú spolu pomôcť veriacim prežiť tento čas hlbšie vo viere a pripraviť si svoje vnútro na príchod Spasiteľa.

Filipovka, ako jedno zo štyroch pôstnych období, bola zmieňovaná už v priebehu 8. storočia, aby sa ňou Cirkev pripravila na dôstojnú oslavu veľkého a svätého dňa Kristovho narodenia. Okrem samotného pôstu sa v ňom kladie dôraz aj na modlitbu, ktorá je jeho neodmysliteľnou súčasťou. Západná cirkev toto predvianočné obdobie pôstu označuje ako Advent a sústreďuje do štyroch adventných nedieľ. 

TSKE informovala Veronika Marcinová

foto : Maroš Dupnák