Online diskusia o rôznorodosti kresťanskej viery

Košice 18. november (TSKE) V pondelok večer 16.novembra, sa v rámci Univerzitného katolíckeho spoločenstva pri UCL univerzite v Londýne (Catholic Society at University College London), uskutočnila online panelová diskusia na tému: Rôznorodosť kresťanskej viery a východné kresťanské cirkvi.

Predstavené boli katolícke, ako aj ortodoxné cirkvi. Za ortodoxné spoločenstvá boli prítomní dvaja reprezentanti, otec Morkos Fakhry, koptský ortodoxný kňaz pôsobiaci v Oxforde a Anastasiia Rudkovska, rusko-ortodoxná Ukrajinka študujúca v Londýne. Cirkvi východného obradu zjednotené s Rímom ako aj slovenskú Gréckokatolícku cirkev reprezentoval kňaz košickej eparchie otec Miroslav Házy.

Diskusia bola sprevádzaná prezentáciou obohatenou fotkami a videami, ktorú navrhli a spoločne spracovali všetci rečníci večera. Počas prezentácie otec Miroslav povzbudil všetkých záujemcov o byzantskú liturgiu, aby navštívili slovenské gréckokatolícke spoločenstvo v Londýne. Na záver diskusie mohli účastníci klásť svoje vlastné otázky.

Táto online udalosť trvala viac ako dve hodiny a zúčastnilo sa jej približne dvadsať poslucháčov. Väčšinu tvorili zahraniční študenti, ktorí boli z rôznych fakúlt UCL v Londýne, pochádzali z rôznych krajín sveta (Irak, Ukrajina, Maďarsko, Česko či Španielsko) a boli členmi rôznych katolíckych či ortodoxných cirkví.

TSKE informoval Miroslav Házy

Foto: Miroslav Házy