Sviatok bl. matky Jozafáty Hordaševskej v Košiciach

Košice 20. november (TSKE) Vo štvrtok 19. novembra arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie a archimandrita Jaroslav Lajčiak, prijali pozvanie miestnej predstavenej komunity, ktorá sídli pri eparchiálnom úrade, na spoločné slávenie modlitby večierne. V predvečer sviatku bl. matky Jozafáty  Hordaševskej, spoluzakladateľky Kongregácie sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie (NPM) v kaplnke biskupského úradu zaznievali chvály a oslava čností k zakladateľke Kongregácie. Modlitby sa zúčastnil aj farár farnosti Košice- Staré mesto otec Pavol Bardzák s manželkou a obidve komunity sestier Služobníc NPM, ktoré pôsobia na území mesta Košíc a Košickej eparchie. Vladyka Cyril  Vasiľ SJ a potosynkel Jaroslav Lajčiak poďakovali sestrám za ich konkrétnu službu na biskupskom úrade a v katedrále a zároveň za službu Cirkvi a pre Cirkev. Povzbudili ich k horlivosti v duchu motta bl. Jozafáty, ktorá sestrám často pripomínala, aká dôležitá  je ich ,, MODLITBA A SLUŽBA „ pre dobro cirkvi a veriacich .

TSKE informovala sr. Alžbeta Gerberyová