Ďakovná svätá liturgia v košickej katedrále

Košice 1. január (TSKE) V posledný deň roka sa v košickej katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky slávila ďakovná archijerejská svätá liturgia za účasti otca arcibiskua Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského administrátora Košickej eparchie, ktorá zakončila uplynulý rok 2020. Počas homílie spomenul udalosti, ktoré sa uskutočnili v uplynulom kalendárnom roku, ale aj tie, ktoré sa v dôsledku pandémie nezrealizovali.

Poznamenal, že tento rok nebol len v znamení strachu z celosvetovej pandémie nového koronavírusu, ale v spojení s Bohorodičkou bol prejavom Božej dobroty a láskavosti.

Slávnostným otvorením jubilejnej brány v Klokočove sa začal rok 350. výročia slzenia ikony Klokočovskej Bohorodičky. Nasledovala spomienka na 100. výročie narodenia pátra Michala Lacka, osobnosti, ktorá bola pri legalizácii našej cirkvi v roku 1968. V tomto jubilejnom roku bol takisto zorganizovaný benefičný koncert pre podporu výstavby pútnického miesta v Klokočove. Zriadila sa farská charita na sídlisku Furča.

Uzatvorením chrámov a verejného života, v dôsledku pandémie, v marci minulého roka, sa aj v Košickej eparchii stal mediálny priestor jedinou možnosťou, ako udržať liturgické spoločenstvo, a tak zažívať pocit jednoty. Do povedomia sa tak dostali aj liturgické slávenia, ktoré sa v súčasnosti zriedkavo praktizujú. Išlo o slávenie Veľkého kajúceho kanóna sv. Andreja Krétskeho či spoločná modlitba Žaltára v dušičkovom období.

Počas pôstneho obdobia sa zrealizoval aj pre mládež netypický Kvetný víkend naživo. Vladyka Cyril podotkol, že aj takáto forma sa stala ukážkou kreativity a túžby spoločného zdieľania či modlitby, napriek vtedajším podmienkam. Nasledovali sviatky Veľkej noci za zatvorenými dverami chrámov, ktoré človeku ponúkli vžiť sa do anonymity, resp. samoty prvotnej cirkvi.

V júni 2020 bola naplánovaná eparchiálna púť do Ríma, pri príležitosti 350. výročia slzenia ikony Bohorodičky v Klokočove, ktorá sa pre pandémiu nového koronavírusu presunula na budúci rok. Zriadili sa takisto dve nové farnosti v Košickom protopresbyteráte, a to farnosť Košice-Sever a Košice-Šaca, ktoré sú do budúcnosti znakom pastorácie mnohých veriacich prichádzajúcich do Košíc.

V septembri boli vymenovaní dvaja noví synkeli, o. Vojtech Boháč, pre maďarských a o. Kassián Kamil Drozd, pre rusínskych a ukrajinských veriacich. Týmto menšinám, ktoré majú v Košickej eparchii nemalé zastúpenie, má priniesť táto služba pocit domova, tak aby sa každý cítil zastúpený.

Jubilejný rok v Košickej eparchii mala ukončiť návšteva štátneho sekretára Vatikánu, Pietra Parolina, ktorá sa nezrealizovala a takisto sa presunula do roku 2021. V závere vladyka podotkol, aby každý veriaci človek v pokore vyslovil vďačnosť za všetko dobré ale zároveň ľútosť nad všetkým zlým.

Arcibiskup Vasiľ, ukončil homíliu slovami vladyku Milana, pri otvorení jubilejného roka Klokočovskej ikony: „Tak, ako Presvätá Bohorodička, aj my by sme mali vyjadriť náš jasný postoj v spolupatričnosti novozákonnému Božiemu ľudu, ktorým je Cirkev a zároveň prejaviť náš vzťah k nej, ako k matke Cirkvi. Stačí, ak vstúpi do nášho vedomia jej vážny postoj súcitu a počas celého roka sa premietne do našich vzťahov s každým človekom, ktorý potrebuje našu blízkosť. Našou úlohou je primknúť sa k Matke Božej a spolu s ňou citlivo vnímať bolesti dnešnej doby, a tak preniknúť do psychológie súcitu. Aj jubileum plačúcej ikony z Klokočova chce zvýrazniť skutočnú empatiu, ktorá veľmi chýba dnešným ľuďom.“

TSKE informoval Gabriela Škumaničová ml.

Foto: TSKE