Gorazďáci na Dejepisnej olympiáde mimoriadne úspešní

Košice 27. február (TSKE) Dňa 11. februára 2021 sa uskutočnil 13. ročník okresného kola Dejepisnej olympiády. Vzhľadom na aktuálne protipandemické opatrenia sa súťaž realizovala online formou. Cirkevnú ZŠ s MŠ sv. Gorazda na Juhoslovanskej 2 v Košiciach reprezentovalo 6 žiakov – najúspešnejších riešiteľov školského kola. Zodpovedný prístup a svedomitá príprava priniesli našim žiakom krásne umiestnenia - Šarlota Vernarská (VI. A) 3. miesto (F kategória), Natália Hricová (VI. A) 2. miesto (F kategória) a Martina Klobošičová 1. miesto (E kategória). Posledná menovaná Martina bude školu 22. marca  reprezentovať na krajskom kole.

TSKE informovala Erika Klobošičová