V košickej katedrále sa modlili parastas za obete pandémie Covid19

Košice 7. marec (TSKE) V piatok 5. marca sa v košickej katedrále konala modlitba parastasu za zosnulých. Parastas je modlitba cirkví byzantského obradu za zomrelých, niekedy sa zvykne nazývať aj veľká panychída.

Pri príležitosti prvého výročia prvého potvrdeného prípadu osoby nakazenej koronavírusom na Slovensku a pandémie Covid19 sa arcibiskup Cyril Vasiľ SJ modlil za všetky obete pandémie. Ako zdôraznil v úvode modlitby, obete pandémie sú všetci tí, ktorých mená poznáme, ale aj všetci bezmenní. Sú to nielen pacienti nemocníc a obyvatelia domovov dôchodcov, ale aj všetci zdravotníci, ktorí opatrujúc chorých podľahli koronavírusu.

Obdobie Veľkého pôstu je časom intenzívnej modlitby. Počas týchto týždňov Cirkev osobitne zasvätila niekoľko sobôt modlitbe za tých, ktorí nás už predišli do večnosti. Tieto soboty sa nazývajú "Zádušné." Preto aj modlitba za obete pandémie sa uskutočnila v predvečer tretej zádušnej soboty.

Modlitba parastasu bola vysielaná prostredníctvom TV Zemplín, TV Logos a sociálnych sietí.


TSKE