Krížupoklonná nedeľa v Trhovišti

Košice 7. marec (TSKE) Gréckokatolícka farnosť všetkých svätých v Trhovišti si v tomto roku pripomína 300. výročie od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa vo farnosti (kvôli pandemickej situácii nateraz online) konajú vždy prvú nedeľu v mesiaci počas sv. liturgií katechézy na tému: "Cirkev". V tretiu pôstnu nedeľu, 7. marca, farnosť navštívil archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel košicej eparchie. Vo svojej katechéze sa zameral na Kríž, ako znamenie spásy, ktoré má aj v dnešnej dobe čo povedať tomuto svetu. Poukázal na návštevu pápeža Františka v Iraku, v krajine, ktorá je stelesnením kríža a utrpenia. Veriacich povzbudil k tomu, aby sa nikdy nehanbili za životodárny kríž. Pri príležitosti jubilejného roka farnosti vznikol aj nový podcast: "Deň so svätým a Božím Slovom." Ide o krátky denný synaxár (životopisy svätých) a zamyslenie nad Božím slovom príslušného dňa. Katechézy ako aj podcast o svätých je možné vypočuť si na týchto web-stránkach: www.trhoviste.fara.sk , https://anchor.fm/maros-rinik

TSKE

Foto: Samuel Riník