Historická gréckokatolícka liturgia v Zadare

Košice 8. marec (TSKE) Na základe dobrosrdečnosti zadarského arcibiskupa, ktorým je Dr. Zelimir Puljić bol gréckokatolíkom v Chorvátsku daný k dispozícii chrám sv. Ducha (ul. Franka Lisice 53-51). Chrám prevzal v utorok 2. marca  križevacký vladyka Milan Stipić. Spolu s ním boli prítomní aj otec Marjan Jeftimov, farár farnosti Jastrebarski (poverený aj duchovnou správou v Zadare), otec Zenjo Zastavni, farár Radatovići a Splitu, ako aj otec Livijo Marijan, bývalý kancelár a momentálne pastoračný diakon Dalmátskeho vikariátu. Chrám im odovzdal otec Tomislav Dubink, rímskokatolícky farár na farskom území ktorého sa chrám nachádza. Chrám je niekedy označovaný aj ako chrám Sedembolestnej. Pri príležitosti prevzatia chrámu poskytol vladyka Milan rozhovor pre miestnu stanicu chorvátskeho rádia o gréckokatolíkoch a o pastoračnej starostlivosti o nich v Zadare a na jeho okolí.

Prvá liturgia tak bola v meste Zadar slávená na tretiu nedeľu pôstu – Krížupoklonnú nedeľu, 7. marca 2021. Liturgickému sláveniu predsedal samotný vladyka Milan Stipić, za asistenice viacerých duchovných, medzi ktorými bol aj o. diakon Ján Jakubov zo Slovenska. Liturgie sa budú sláviť zatiaľ raz mesačne, a to vždy prvú nedeľu mesiaca, so začiatkom o 18:00.

Skupina gréckokatolíckych veriacich má aj vlastnú stránku na sociálnych sieťach, ktorú za pár dní už sleduje 200 užívateľov. Ako sa na samotnej stránke uvádza, v Zadare a na jeho okolí v poslednej dobe pribudlo ako dalmatínskych gréckokatolíkov, tak aj gréckokatolíkov z iných častí Chorvátska, ale aj Ukrajincov, Rusínov a Slovákov. Je to dobrá správa aj pre našich veriacich, ktorí, až sa raz bude môcť znova cestovať, budú mať o ďalšie miesto pri Jadrane s gréckokatolíckou liturgiou viac.

Samotný Zadar ako prístavné mesto Jadranu je vo svojich dejinách previazaný aj s Byzanciou a v meste je viacero vzácnych historických ikon. Azda najznámejšou je Ugljanský triptych s ikonou Presvätej Bohorodičky. Byzantskú liturgiu tu v 13. storočí spomína aj pápežský dokument a v neskoršom stredoveku sa v určitých dňoch slúžievala liturgia sv. Jána Zlatoústeho v kláštore otcov dominikánov. V Zadare bol kedysi aj vojenský gréckokatolícky kaplán.

Minuloročná intronizácia vladyku Milana Stipića za eparchiálneho biskupa eparchie Križevci znamenala začiatok nebývalého rozvoja eparchie. Okrem zintenzívnenia kontaktov s ostatnými gréckokatolíckymi cirkvami a osobitne aj s tou našou na Slovensku, vidno viaceré aktivity predovšetkým v samotnom Chorvátsku. Dochádza k rozšíreniu bohoslužobných miest pre slávenie gréckokatolíckych liturgií a aj vo verejnom živote sa viac poukazuje na to, že aj gréckokatolíci tvoria súčasť chorvátskeho náboženského života.

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Grkokatolička Crkva u Hrvatskoj; Grkokatolička zajednica Zadar