Arcibiskup Fülöp Kocsis: Ako ďalej s Mukačevskou eparchiou po smrti biskupa Šášika?

Košice 11. marec (TSKE) V sobotu 27. februára prijal pápež František na osobnej audiencii vo Vatikáne vladyku Fülöpa Kocsisa, hajdúdorožského arcibiskupa a metropolitu, hlavu Gréckokatolíckej cirkvi v Maďarsku. Medzi rozoberanými témami boli aj otázky týkajúce sa Gréckokatolíckej metropólie v Maďarsku, cirkevnoprávnej situácie gréckokatolíkov v Mukačevskej eparchii a príprava na Eucharistický kongres, ktorý sa má uskutočniť v septembri tohto roka v Budapešti.

Prinášame vám preklad rozhovoru, ktorý s vladykom Fülöpom pripravila maďarská sekcia Vatikánskeho rozhlasu.


RV: S veľkou radosťou vítam v štúdiu Rádia Vatikán vladyku Fülöpa Kocsisa, hajdúdorožského arcibiskupa a metropolitu, ktorý, dá sa povedať, prišiel do nášho štúdia rovno od Svätého Otca. V tieto dni len málo ľudí navštevuje Svätého Otca. Smieme sa spýtať, čo bolo cieľom tejto návštevy?

Podobne s radosťou aj ja pozdravujem poslucháčov. Mňa osobne tiež prekvapila správa, že pápež František mi poskytne audienciu. Toto stretnutie už bolo dlhšie plánované, ak to môžeme takto vyjadriť, nakoľko pápež musí, ako to je vyjadrené v CCEO (Kódex kánonov Východných cirkví), udržiavať kontakt so všetkými hlavami východných cirkví sui iuris. Ja som dostal termín teraz. Prekvapilo ma to, pretože som to nečakal. Ale nakoľko som teraz dostal termín, do istej miery to má súvis s pandémiou, pretože ako som sa informoval, Svätý Otec v tieto dni prijíma len málo návštevníkov vo Vatikáne, aj jeho život je viacmennej utiahnutý, nedá sa totiž veľmi cestovať. Tak som sa zmestil aj ja do tohto „výberu”. Veľmi som sa potešil a doma som samozrejme odložil všetky iné povinnosti. Prišiel som, aby som vyhovel tomuto pozvaniu, a mohol sa rozprávať so Svätým Otcom, predovšetkým o Gréckokatolíckej Cirkvi.


RV: Ktoré témy boli v tomto rozhovore podstatnejšie?

Netýka sa to priamo našej Gréckokatolíckej cirkvi (v Maďarsku, pozn. prekladateľa), ale nakoľko túto tému nosím veľmi na srdci, prosil som Svätého Otca, aby sme sa mohli rozprávať aj o tom, aká je situácia Gréckokatolíckej cirkvi na Zakarpatí. Teraz, po smrti vladyku Milana Šášika, Mukačevskú eparchiu spravuje apoštolský administrátor a na povrch sa dostala otázka „Ako ďalej?“, ktorým smerom Mukačevská eparchia pokračuje. Vnímateľný je silný ukrajinský vplyv, ich cieľom totiž je, aby sa Mukačevská eparchia stala jedným z arcibiskupstiev Ukrajinskej Gréckokatolíckej cirkvi (UHKC). V nej je totiž viac metropólií, a ak Gréckokatolícka cirkev na Zakarpatí sa tiež stane metropóliou, UHKC si bude žiadať, aby sa Mukačevská eparchia stala jej súčasťou. My však – ale to nie je len moje stanovisko, ale stanovisko každého, kto pochádza od Mukačevskej eparchie, my totiž sa pozeráme na Mukačevo, ako na materskú eparchiu, spolu s gréckokatolíkmi na Slovensku, v Srbsku, v Chorvátsku, ale aj v Amerike (Pittsburghská metropólia) – my teda by sme boli veľmi radi, keby si Mukačevo mohlo zachovať svoju samostatnosť, ktorá mu vychádzajúc z dejín vždy patrila, pretože eparchia vždy podliehala priamo pápežovi, a aj teraz podlieha. Ak by postúpila o jeden krok a stala by sa metropolitnou cirkvou, je veľmi otázne, či by sa stala metropolitnou cirkvou sui iuris, so zachovaním si samostatnosti, naďalej podliehajúc priamo Svätej Stolici, alebo by sa stala ako metropólia súčasťou veľkej UHKC. Z mojej strany bolo dôležité si ujasniť naše stanovisko, aby sa Mukačevská eparchia zostala cirkvou sui iuris.


RV: Táto otázka je teda ešte otvorená?

Áno, je to otvorená otázka a všimol som si, že veľmi zaujala aj pápeža Františka. Bolo dobré sa s ním rozprávať o tom, že Zakarpatie, ktoré je mnohonárodnostné a mnohokultúrne, predsa v istom zmysle má veľa vlastných charakteristických znakov. I keď ako územie jednoznačne patrí k Ukrajine, ekleziologicky a cirkevne však je odlišné …


RV: … nehovoriac ešte o historickom pozadí…

Samozrejme!


RV: Gréckokatolícka metropólia v Maďarsku stojí pred významnou udalosťou. Mám tu na mysli metropolitnú synodu…

Áno, rozprávali sme sa už o tom, a teraz som oznámil aj Svätému Otcovi, že po piatich rokoch nadišiel čas zvolať metropolitnú synodu. To, že každá východná cirkev má zvolávať metropolitnú synodu každých päť rokov, ukladá tiež CCEO. Táto synoda sa trocha podobá eparchiálnym synodám, ale z technicko-právneho pohľadu ide o niečo iné. Túto metropolitnú synodu sme plánovali na jar 2021. Nakoľko sa však Eucharistický kongres v Maďarsku uskutoční o rok neskôr a my sa na neho tiež chystáme, preto sme synodu posunuli tiež o rok neskôr. Veríme, že na jar alebo na jeseň 2022 budeme môcť zvolať našu metropolitnú synodu. Toto som tiež oznámil Svätému Otcovi.


RV: V čom sa prejavuje táto zásadná originalita (synodality, pozn. prekladateľa) z gréckokatolíckeho hľadiska?

V Gréckokatolíckej, resp. Východnej cirkvi sa synodalita prejavuje iným spôsobom, ako v Rímskokatolíckej cirkvi. V dnešnej dobe sa o tom veľa hovorí a bohužiaľ – myslím si, že to môžeme vysloviť – kvôli prešľapom nemeckej cirkvi si to mnohí vysvetľujú zle. Nie je reč o žiadnej demokracii, v Cirkvi totiž demokracia neexistuje, len svätý poriadok, hierarchia. Ale to, že každého hlas je dôležitý a je treba vnímať názor každého, aj sám Sv. Benedikt zapísal do svojej reguly – možno, že práve cez najmladšieho Svätý Duch prehovorí – práve preto je treba brať ho do úvahy. Podstatu toho celého môžeme zhrnúť asi takto: „spoločné vnímanie slová Svätého Ducha”, alebo teda skôr v hovorovom jazyku, aby sme tomu ľahšie porozumeli. Naozaj je treba vnímať každého. Ale na to, ako sa to deje v rámci eparchie, metropólie, existuje viac foriem. My sa tomu tiež učíme, nakoľko sme niečo také ešte nemali. Práve preto je veľmi dôležité, aby sme našli a nasledovali to, o čo Cirkvi skrz toto ide. A samozrejme stretnutie ako toto vo veľkom napomáha rozvoju aj našej Cirkvi.


RV: Vladyka, spomínal si aj Medzinárodný eucharistický kongres, ktorý sa má uskutočniť na jeseň v Budapešti…

Už minulý rok sme plánovali, že počas slávenia Eucharistického kongresu, pozveme do Budapešti aj všetkých gréckokatolíckych biskupov Európy. Po prvé, aby sa aj oni zúčastnili kongresu, a po druhé, samozrejme, aby sme sa aj my spoločne stretli. Takéto pravidelné stretnutia gréckokatolíckych biskupov začal ešte vladyka Szilárd (Keresztes) pred 20 rokmi. Plánujeme, že keď bude kongres, stretneme sa aj my, gréckokatolícki biskupi. Aj toto sme posunuli o rok, teraz však opäť pracujeme na tom, aby mohli biskupi prísť. Hovoríme o 45-50 biskupoch, to znamená, že ide o veľkú udalosť – v duchu Eucharistického kongresu bude jedna gréckokatolícka svätá liturgia, východná liturgia. Spolu s kardinálom Pétrom Erdő sme poprosili melchitského patriarchu sídliaceho v Damasku, aby bol hlavným slúžiteľom tejto svätej liturgie. Toto pozvanie som mu odovzdal ešte raz v poslednom našom rozhovore, čiže pravdepodobne bude tu aj on. Uvidíme ... ak vôbec bude kongres.


RV: Vladyka, veľmi pekne ďakujem za rozhovor a prajem šťastný návrat domov!


Zdroj: www.vaticannews.va

Preklad: Daniel Dévald

Foto: Hajdúdorogi Főegyházmegye