Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Gorazda v Košiciach pozýva do 1. ročníka

Košice 16. marec (TSKE) Cirkevná základná škola s materskou školou svätého Gorazda, Juhoslovanská 2, Košice pozýva deti a rodičov na zápis do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022, ktorý sa uskutoční 9. a 10. apríla 2021. Škola ponúka možnosť prihlásiť dieťa do 1. ročníka aj formou elektronickej prihlášky. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke školy www.skolagorazd.sk

TSKE informovalo Vedenie školy