Rok svätého Jozefa u gréckokatolíkov v Ostrave

Košice 22. marec (TSKE) V piatu pôstnu nedeľu 21. marca bola gréckokatolícka farnosť v Ostrave a všetky jej rodiny zasvätené presvätej Bohorodičke a svätému Jozefovi. Miestny duchovný správca otec Lukáš zasvätil farnosť pred ikonou Svätej rodiny v rámci jubilejného roku svätého Jozefa. Ten ohlásil pápež František 8. decembra 2020 pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia svätého Jozefa za patróna Katolíckej cirkvi.

Spomenutá gréckokatolícka farnosť je súčasťou Pražského apoštolského exarchátu. Založená bola 1. februára 1993. V súčasnosti ju spravuje rodák zo Slovenska otec Lukáš Bakajsa. Okrem Ostravy sa liturgie slávia aj v Karvinej. Na oboch miestach sa striedajú bohoslužby v slovenčine a cirkevnej slovančine.

Otcovi Lukášovi i celej farnosti prajeme požehnaný jubilejný rok. Pre tých, ktorí zavítajú do Ostravy nech je aj táto správa pozvaním k účasti na spoločnej modlitbe svätej liturgie. Tá sa slávi každú nedeľu o 10:30 v chráme svätého Václava v centre historického banského mesta Ostrava. 

Viac informácii možno nájsť na internetovej stránke farnosti - http://reckokat.cz/ostrava/

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: FB farnosti Ostrava