20. výročie farnosti Košice – Ťahanovce

Košice, 20. september (TSKE) Gréckokatolícka cirkev, farnosť bl. hieromučeníkov P. P. Gojdiča a M. D. Trčku v Košiciach na Sídlisku Ťahanovce slávila v nedeľu po Povýšení sv. Kríža 20. výročie zriadenia a postavenia chrámu.  

Hlavným slúžiteľom bol vladyka Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup, za účasti mnohých kňazov, ktorí tvorili históriu farnosti. Pri tejto príležitosti vladyka vo svojej homílii zdôraznil aktuálnosť a potrebu boja o večnosť, ako aj o dušu každého človeka. Rovnako vyzdvihol samotný spôsob života patrónov farnosti, ktorí vzali svoj kríž a kráčali za Kristom aj napriek možnosti lepšieho výberu. Veriacich povzbudil k snahe o záchranu vlastného života prijatím obrazu Kristovho kríža, aj keby ich to malo stáť stratu tohto sveta či života.

V priebehu sv. liturgie otec Martin Mráz, kancelár, tajomník biskupa a tlačový hovorca Gréckokatolíckej eparchie Košice, prečítal dekrét, v ktorom vyjadril poďakovanie otcovi Martinovi Mikulovi, miestnemu farárovi a ako prejav vďačnosti za jeho službu Kristovej cirkvi i vzácny prínos k budovaniu Košickej eparchie mu vladyka Cyril udelil titul protojerej a právo nosiť zlatý kríž.

Prípravou na slávenie 20. výročia boli predošlé tri tematické roky slávené vo farnosti, ktorých náplňou boli témy Božie slovo, liturgia a sväté tajomstvá, aby tak mali veriaci možnosť viac spoznávať hĺbku a pravý zmysel týchto duchovných darov. Dôležitosť jednotlivca pre farské spoločenstvo a jeho úlohu v ňom boli veriacim približované nie len na pravidelných modlitbových stretnutiach, ale aj na mnohých aktivitách pre rodiny, deti a mládež, ktoré obohacovali pastoračný život farnosti.

TSKE informovala Veronika Marcinová

Foto: Sofia Mikulová