Týždeň Cirkvi pre mládež v Košickej eparchii

Košice, 23. november (TSKE) Uplynulý týždeň patril v Cirkvi na Slovensku mladým. V dňoch 15. – 21. novembra totiž prebiehal Týždeň Cirkvi pre mládež, v rámci ktorého bol mladým Košickej eparchie ponúknutý pestrý program. Vychádzajúc z motta „Vstaň, ustanovím ťa za svedka toho, čo si videl“ (porov Sk 26, 16), mohli mladí skrze rôzne aktivity spoznávať krásu stretnutia sa s Kristom i silu svedectva.

Pondelok, prvý deň Týždňa Cirkvi pre mládež, sa mladí zúčastnili na Godzone tour v Prešove. Utorok a štvrtok patril online protopresbyterským stretnutiam. Počas nich si mladí zasúťažili i lepšie spoznali niektoré biblické udalosti stretnutia sa s Kristom. Streda bola venovaná stretnutiu mladých so svojim kňazom vo farnosti. Po slávení sv. liturgie sa v mnohých farnostiach vydali mladí so svojim kňazom na modlitbovú prechádzku a zažili požehnaný čas. V piatok ponúkli protopresbyterské chrámy mladým skúsenosť Nikodémovej noci. V tme, adorácii, pri Božom slove, či skrze službu kňaza sa mladí stretli s Kristom i sami so sebou. Sila času prežitého v tichu tvárou v tvár v prítomnosti Krista naplnila mnohé srdcia pokojom.

Týždeň Cirkvi pre mládež vyvrcholil v nedeľu 36. Svetovým dňom mládeže, ktorý sa po prvýkrát slávil v Nedeľu Krista Kráľa. V tento deň boli pozvaní mladí sledovať na sociálnych sieťach Rady pre mládež Košickej eparchie Inšpiratívne stretnutie vladyku Cyrila s mladými. Spoločne debatovali o aktuálnom posolstve pápeža Františka mladým. Spolu s hlbokými odkazmi pápeža Františka z posolstva, zazneli počas relácie aj silné výpovede mladých i povzbudivé slová vladyku Cyrila.

Týždeň Cirkvi pre mládež priniesol na celoslovenskej, eparchiálnej, protopresbyterskej i farskej úrovni mladým  možnosť priblížiť svoje životy ku Kristovi a nechať sa ním premieňať. Tak ako každý rok, i tento rok ponúkli jednotlivé aktivity pomyselný dielik budovania mosta medzi mladými a Cirkvou v spoločnom kráčaní ku Kristovi. 

TSKE informoval Milan Kmec

Foto: Archív RpM Košickej eparchie