Nová internetová stránka komisie pre Synodu v Košickej eparchii

Košice, 7. december (TSKE) V októbri pápež František vo Vatikáne slávnostne otvoril synodálny proces trvajúci tri roky. Pozostáva z konzultácií a rozlišovania, je rozčlenený do troch fáz, ktorý vyvrcholí zhromaždením v októbri 2023 v Ríme. Aktuálne prebieha prvá fáza nadchádzajúcej synody na diecéznych a eparchiálnych úrovniach. 

Košická eparchia v týchto dňoch spustila novú internetovú stránku, na ktorej je možné nájsť podrobné informácie o priebehu prvej fázy synody v košickej miestnej cirkvi. Okrem iného sa návštevníci tejto stránky môžu podrobne oboznámiť s dokumentmi Synodálneho procesu či členmi synodálneho tímu. Rovnako na stránke nájdu aj emailovú adresu, na ktorú môžu posielať svoje podnety do synodálneho procesu.

Novú webovú stránku môžete navštíviť kliknutím tu.

TSKE