Vladyka Cyril navštívil obec Byšta

Košice, 24. apríl (TSKE) V sobotu 23. apríla, na sviatok svätého veľkomučeníka a divotvorcu Juraja, vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup navštívil obec Byšta. Táto malá obec na Zemplíne je filiálnou obcou farnosti Brezina. Pri tejto príležitosti otec arcibiskup posvätil obnovený ikonostas a kivot (Bohostánok), spolu s novým prestolom, svietnikom a biskupským sedesom. Vo svojej homílii vladyka Cyril poukázal na históriu a význam používania oltára a zároveň zdôraznil a vyzdvihol jeho duchovný význam v živote spoločenstva. Slávnosti sa okrem veriacich a miestneho gréckokatolíckeho kňaza otca Michala Krajňáka, zúčastnili aj otec Dušan Seman protopresbyter (dekan) Trebišovského protopresbyterátu, bývalý správca farnosti otec Ján Hreško, otec Jozef Troja CSsR a miestny rímskokatolícky farár otec Jozef Dudič. Po svätej liturgii nasledovalo myrovanie a sprievod okolo chrámu.

TSKE informoval Michal Krajňák