Prvá sociálna práčovňa a kaviareň v Užhorode

Košice, 6. máj (TSKE) O tom, že vynaliezavosti sa pri dobrote srdca medze nekladú svedčí aj najnovší počin od našich susedov. Gréckokatolícka charita Mukačevskej eparchie otvorila v týchto dňoch priestory sociálnej práčovne spojenej s kaviarňou v meste Užhorod.

Veru, divná to novina! Práčovňa s kaviarňou s názvom "БУЛЬКА!“ je prvým takýmto sociálnym podnikom práčovne a kaviarne v meste Užhorod. Nachádza sa na námestí Bohdana Chmelnického 19, a centrum je otvorené v pracovné dni od 9. do 17. hodiny. Centrum je určené nielen utečencom z iných krajov Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnou, ale aj núdznym mesta Užhorod a jeho okolia. Tu si môžu vyprať a vysušiť svoje veci, ako aj potešiť sa dobrou kávou či podkarpatskými špecialitami.

Práca gréckokatolíckej charity Mukačevskej eparchie sa rozvinula predovšetkým v časoch pôsobenia vladyku Milana Šášika CM, a práve takéto projekty možno vnímať ako pokračovanie jeho duchovného odkazu, vyjadreného aj v jeho biskupskom hesle, kde bolo v preklade napísane: "Poslal ma ohlásiť evanjelium chudobným" (Lk 4,18).

Poďakovanie patrí všetkým dobrodincom, ktorí prispeli k realizácii tohto diela. Gratulujeme našim susedom k začiatku tohto dobrého projektu a veríme, že rozhodne nebude posledným.

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Natalia Bodnar