Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 9. – 15. máj 2022

Pondelok 9. máj

Košice - Eparchiálny úrad – agenda

17.00 Závadka: liturgia spojená s udelením nižších svätení laickému kandidátovi

Utorok 10. máj

Vilnius (Litva): Konferencia európskych biskupských konferencií

Streda 11. máj

Vilnius (Litva): Konferencia európskych biskupských konferencií

Štvrtok 12. máj

Vilnius (Litva): Konferencia európskych biskupských konferencií

Piatok 13. máj

9:30 Trebišov - Cirkevné gymnázium: sv. liturgia a rozlúčka s maturantami

17.00 Košice - katedrála: zádušná liturgia pri príležitosti 10. výročia od smrti Ing. Vladimíra Mirossaya

Sobota 14. máj

10.00 Zdoba: liturgia spojená s posvätením nového ikonostasu

Nedeľa 15. máj

10.30 Zemplínska Teplica: liturgia a posviacka obnoveného chrámu - priamy prenos TV Lux

19.00 Košice - FUGA: diskusný večer