Odpustová slávnosť pri príležitosti 25. výročia založenia farnosti Poruba pod Vihorlatom

Košice, 9.máj (TSKE) Vo štvrtú nedeľu po Pasche – v Nedeľu o uzdravení ochrnutého, navštívil vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup, farnosť Poruba pod Vihorlatom. Otec arcibiskup vo farskom chráme slávil archijerejskú svätú liturgiu pri príležitosti odpustovej slávnosti apoštola a evanjelistu Marka. Rovnako si táto farnosť tiež pripomenula 25. výročie svojho založenia, keď bola vyčlenená z farnosti Jovsa.

V úvode svätej liturgie vladyka Cyril udelil nižšie svätenia (postrižénije) laickému kandidátovi Jurajovi Geregovi. Vo svojej homílii otec arcibiskup vychádzal z nedeľného evanjelia o porazenom. Okrem iného poukázal na ochrnutého z evanjelia, ktorý svoj problém nevidel v chorobe, ale v skutočnosti, že nemal človeka, ktorý by mu pomohol. V tejto evanjeliovej udalosti je zjavná ľahostajnosť voči druhým. Rovnako ako sa stal Kristus pre ochrnutého človekom, je aj každý veriaci k tomu pozvaný. Aby tí, ktorí sú vzdialení od Boha, mohli skrze nich cítiť väčšiu blízkosť. Na záver slávnosti nasledovalo myrovanie a sprievod okolo chrámu s čítaním evanjelií.

Popoludní sa veriaci farnosti stretli spolu so svojim vladykom na farskom dvore, kde požehnal zrekonštruovanú farskú budovu. Potom spolu s kňazmi a veriacimi otec arcibiskup zotrval v radostnej atmosfére na neformálnom stretnutí spojenom s agapé.

Pre všetkých to bol požehnaný čas plný upevňovania vzájomných vzťahov a zábavy.

TSKE informovala Andrea Geregová st.

Foto: Samuel Rinik, Andrea Geregová ml., Ján Pirčák