Odpust mladých spojil opäť mladých

Košice, 10. máj (TSKE) Uplynulý víkend 6. – 8. mája slávili mladí Košickej eparchie Odpust mladých, ktorý sa tradične koná počas májovej Fatimskej soboty.

Do slávenia Odpustu mladých vstúpili mladí už v piatok 6. mája liturgiou a modlitbou celonočného bdenia v gréckokatolíkom farskom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky Michalovciach. Modlitbu nádherným spevom doprevádzali mladí z michalovského protopresbyterátu. „Modlitba celonočného bdenia nás učí rozumieť Bohu aj bez slov“, povedal v závere otec archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie, ktorý modlitbu celonočného bdenia viedol.

V samotnú sobotu si mladí mohli vybrať jednu z dvoch možností úvodného programu. Prvá, klasická možnosť, ponúkla v Klokočove modlitbu mládežníckeho ruženca v podaní mladých Trebišovského protopresbyterátu, modlitbu 3. času a katechézu otca Jána Horňáka, administrátora farnosti Porostov, na tému Synoda o synodalite. Druhá  zasa ponúkla mladým možnosť putovať popri Zemplínskej šírave modliac sa modlitbu ruženca za mladých, ktorí sa v lete na tomto mieste schádzajú.

Hlavnou časťou májovej Fatimskej soboty bola archijerejská sv. liturgia. Vychádzajúc z úmyslu apoštolátu modlitby na mesiac máj, pozval vladyka Cyril, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, mladých k tomu, aby žili naplno, aby si od Panny Márie osvojili umenie počúvať, dôkladne rozlišovať, odvahu veriť a odhodlanie slúžiť. Spolu s vladykom Cyrilom slávil sv. liturgiu aj vladyka Milan, emeritný košický biskup, ktorý sa zotavuje po operácii kolena.

Po spoločnom obede spoznávali mladí ešte hlbšie synodu o synodalite a to, k čomu nás pápež František pozýva, keď hovorí, že máme počúvať a hovoriť.

Bodku za Odpustom mladých dalo spoločné stretnutie animátorov v Centre pre mládež Košickej eparchie. Vzájomné zdieľanie, spoločná modlitba, hry a aktivity naplnili čas od sobotného poobedia do nedeľného obeda a dali priestor na tak už potrebné „neobyčajne obyčajné“ spoločné stretnutie.

Odpust mladých teda opäť spojil mladých a ukázal, že byť spolu a spoločne kráčať k Bohu, sú najkrajším darom mladosti. Za skvelý čas a program patrí veľká vďaka otcovi Marošovi Rinikovi, michalovskému protopresbyterovi a mladým michalovského protopresbyterátu a tiež kňazom, laikom a animátorom Rady pre mládež Košickej eparchie.

TSKE informoval Milan Kmec

Foto: Samuel Rinik a Marianna Cinkaničová