Biblická súťaž v Košiciach

Košice, 13. máj (TSKE) Dňa 11. mája sa v priestoroch Gréckokatolíckeho eparchiálneho úradu v Košiciach konala biblická súťaž. Prebiehala v dvoch kategóriách (kat. A 1.-2. roč. a kat. B 3.-4. roč.). Súťaž otvoril v mene vladyku Cyrila Vasiľa SJ otec Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie. Všetci prítomní sa spoločne pomodlili modlitbu 3. hodinky. Otec Jaroslav zúčastneným žiakom a učiteľom poďakoval za prípravu a povzbudil ich pri súťažení. Otec Karol Knap, riaditeľ DKU, vyzdvihol myšlienku, že tento rok biblickej súťaže je mimoriadny, lebo sa uskutočnilo len jedno súťažné kolo na Eparchiálnom úrade. Pripomenul však, že práve tieto družstvá sú nádejou pre nové pokračovanie po dlhej prestávke spôsobenej pandémiou Covid 19.

Po úvodných pokynoch k priebehu súťaže, prihlásené školy súťažili v 6. kolách v svojej kategórii.  Predsedovia poroty pre jednotlivé kategórie, Dipl.-Theol.Univ. Pavol Mihajlo a Mgr. Ján Fedorišin, odborným a kreatívnym spôsobom sprevádzali súťažiacich. V prvej aj druhej kategórii prebiehal  vedomostný boj. Po skončení  všetkých kôl sa uskutočnilo vyhodnotenie a odovzdanie diplomov a ocenení.  V závere súťažného bol čas na spoločný chutný obed v priestoroch biskupského úradu.

Umiestnenie v kategórii A:

1.ZŠ Komenského, Trebišov

2. ZŠ sv. Rodiny, Sečovce

3. CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice

4. Farnosť sv. Cyrila a Metoda, PrakovceUmiestnenie v kategórii B:

1.ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov

2.CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice

3.ZŠ Komenského, Trebišov

4.Farnosť sv. Cyrila a Metoda, Prakovce


TSKE informoval DKÚ Košice

Foto: Jozef Kmec