Požehnaním prezidentky sa začala inaugurácia novozvolenej hlavy štátu v Budapešti

Košice, 16. mája (TSKE)   Inaugurácia novozvolenej maďarskej prezidentky Katalin Novákovej, ktorá sa konala v sobotu, 14. mája v Budapešti, bola v mnohých ohľadoch výnimočnou. Nováková je prvou ženou vo funkcii maďarského prezidenta a vo svojich 44 rokoch je najmladšou hlavou štátu v dejinách Maďarska ale súčasne je aj najmladšou hlavou štátu v rámci krajín Európskej únie. Je vydatá a je matkou troch detí.

V Maďarsku si prezident sám určuje formu aj obsah inauguračnej slávnosti. Katalin Nováková si ako prvý prezident zvolila osobitnú bohoslužbu v kostole ako samostatnú časť uvedenia do úradu.

Slávnostná inaugurácia sa začala ekumenickou bohoslužbou v kostole reformovanej cirkvi na budapeštianskom Kalvínovom námestí o 8.30 hodine. Viedol ju Zoltán Balog, predseda konferencie maďarskej reformovanej cirkvi. Vo svojom príhovore zdôraznil, že je to prvýkrát, keď rímsko- a gréckokatolíci, evanjelickí a reformovaní kresťania, sprevádzaní sobotnou modlitbou židovskej náboženskej obce, prosia o Božie požehnanie pre prvého občana krajiny. To si vyžadovalo „odvahu a pokoru“ zvoleného prezidenta „hľadať Kristovu cestu bez ohľadu na funkciu alebo úrad.“ Reformovaný biskup vyjadril túžbu, že sa to stane „novou samozrejmosťou“ v Maďarsku, kde ústava zakotvuje kresťanské základy štátu a dáva za povinnosť všetkým štátnym orgánom chrániť kresťanskú kultúru krajiny.

Veľmi dojemným bodom bolo, keď na vlastnú žiadosť prezidentky zástupcovia kresťanských cirkví jednotlivo požehnávali hlavu štátu:

Kardinál Péter Erdő, ostrihomsko-budapeštiansky arcibiskup,
Tamás Fabiny, predsedajúci biskup  maďarskej evanjelickej cirkvi,
Ignác Efrém II., sýrsky pravoslávny patriarcha,
Béla Kató, biskup rumunskej reformovanej cirkvi,
Filip Kocsis, gréckokatolícky arcibiskup a metropolita,
Arsenios Kardamákis, rakúsky metropolita konštantinopolského patriarchátu a exarcha pre Maďarsko a strednú Európu,
Najla Kassab, predsedníčka Svetového spoločenstva reformovaných cirkví,
Zoltán Balog, predseda konferencie maďarskej reformovanej cirkvi.

Po ekumenickej bohoslužbe sa slávnosť presunula pred budovu maďarského parlamentu na Kossuthovom námestí, kde bola Katalin Nováková slávnostne uvedená do úradu a predniesla inauguračný príhovor, v ktorom v desiatich bodov uviedla svoj program. Popri médiami zdôrazňovanom odsúdení Putinovej agresie a ozbrojenej invázie na územie suverénneho štátu sa - ako bývalá ministerka pre rodinu - vyjadrila, že bude upevňovať Maďarov v tom, čo vyplýva z jej osobného presvedčenia - v hodnotách, založených na kresťanstve, v podporovaní odovzdávania života, vo výchove detí v láske, v ochrane počatého ľudského života a rodiny, vo vzájomnej úcte a v starostlivosti o slabších. „Chráňme poriadok stvorenia a stvorený svet,“ povedala a upozornila na dôležitosť podpory ochrany života, veľkých rodín, rodičov na plný pracovný úväzok, adoptívnych rodičov aj o rodičov-samoživiteľov.

Obidvoch častí slávnosti sa zúčastnili aj premiér Viktor Orbán, predseda parlamentu László Kövér a doterajší prezident János Áder. Košickej eparchii sa taktiež dostalo cti byť medzi pozvanými hosťami, na inauguračnej slávnosti ju reprezentoval synkel pre maďarských veriacich o. Vojtech Boháč.

 Foto: MTI / Szilárd Koszticsák