Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 16. – 23. máj 2022

Pondelok 16. máj

9.30 Prešov - Rada hierarchov

15.00 Košice - Eparchiálny úrad:stretnutie so zástupcami arcidiecéznej charity Trident(Taliansko)

Utorok 17. máj

Košice - Eparchiálny úrad: stretnutie so zástupcami Sekulárnych inštitútov

Košice - Eparchiálny úrad: plenárne zasadnutie Rady pre rodinu KBS

Streda 18. máj

Košice - Eparchiálny úrad – agenda

Štvrtok 19. máj

Košice - Eparchiálny úrad – agenda

16.30 Košice - stretnutie Synodálneho tímu

Piatok 20. máj

9.00 Košice - železničná stanica: stretnutie so zástupcami ŽSSK

19.00 Odlet do Londýna

Nedeľa 21. máj

Londýn: návšteva slovenskej gréckokatolíckej misie - slávnosť prvej sv. spovede a sv. prijímania

Pondelok 23. máj

Londýn: účasť na synodálnom dni Eparchie pre syromalabarských katolíkov vo Veľkej Británii