Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 23. – 29. máj 2022

Pondelok 23. máj

Londýn: účasť na synodálnom dni Eparchie pre syromalabarských katolíkov vo Veľkej Británii

Utorok 24. máj

Pracovná cesta Londýn

Streda 25. máj

Košice - Eparchiálny úrad – agenda

Štvrtok 26. máj

9.00 Ťahanovce - sv. liturgia so žiakmi CZŠ sv. Gorazda

18.00 Belža: liturgia a posvätenie zvonov 

Piatok 27. máj

Košice - Eparchiálny úrad – agenda

Sobota 28. máj 

9.00 Košice Katedrála sv. liturgia s členmi synodálneho tímu Košickej eparchie

10.30 Košice - Eparchiálny úrad stretnutie s členmi synodálneho tímu Košickej eparchie

Nedeľa 29. máj 

10.00 Zalužice: liturgia spojená s požehnaním nového ikonostasu