Harangszentelés és felolvasóavatás Nagykaposon

Július 17.-én, az első hat egyetemes zsinat atyáinak vasárnapján került sor a Kassai görögkatolikus egyházmegye Magyar esperesi kerületének egyházmegyei ünnepére Nagykaposon a Boldog Gojdics Pál-Péter fölszentelt vértanúról elnevezett görögkatolikus templomban. 

Az ünnepség már július 16.-án, szombaton este elkezdődött. Az előesti Szent Liturgiát Milan Chautur, CSsR, nyugalmazott kassai megyéspüspök végezte, Jaroslav Lajčiak archimandrita, a kassai egyházmegye püspöki helynökével, valamint Iván Barnabás, nagykaposi parókussal.

Az ünnep napján délelőtt ünnepi Szent Liturgiára került sor, melyet Mons. Cyril Vasiľ, SJ, kassai megyéspüspök-érsek végzett a Magyar esperesi kerület papságával együtt. A Szent Liturgia elején az érsek atya felolvasóvá szentelte Dévald Dániel, királyhelmeci papnövendéket. 

Szentbeszédében, melyet Vaszily József, királyhelymeci esperes-parókus fordított magyar nyelvre, kiemelte, hogy Boldog Gojdics Pál életét még a legkritikusabb helyzetben is az Istentől és Isten felé áradó szeretet határozta meg, akár ellenségei iránt is.

A Szent Liturgia végén az érsek atya ünnepélyesen megszentelte a nagykaposi görögkatolikus egyházközség első harangját és a hozzá tartozó haranglábot. A szertartás végén az újonnan megszentelt harangot maga az érsek atya kongatta meg először.


TSKE