Odpustová slávnosť svätého archanjela Michala v Stanči

Košice, 7. november (TSKE) Dva dni pred sviatkom Zhromaždenia k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam, v nedeľu 6. novembra, sa vo farskom chráme v Stanči konala odpustová slávnosť spojená s posviackou exteriéru. Archijerejskú svätú liturgiu, v priamom prenose RTVS, slávil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup. Po posviacke obnoveného vonkajšku vstúpil so sprievodom do chrámu, uprostred ktorého sa po vstupných modlitbách obliekal do všetkých bohoslužobných biskupských rúch. Vladyka Cyril v homílii priblížil prítomným i divákom STV 2 históriu anjelov a katolíckej náuky o nich, podloženú biblickými textami a ranou tradíciou. Vystríhal ich pred rôznymi spôsobmi, ktorými sa človek môže dostať cez ezoteriku do kontaktu s anjelmi, avšak s tými padlými. Boh odpovedá na modlitby ľudí aj cez anjelov, poslov jeho milosti. Anjeli strážili raj, sprevádzali biblické postavy, ohlasovali Božiu vôľu a v Novom Zákone archanjel Gabriel zvestoval Panne Márii radostnú zvesť. Patrón miestneho chrámu, archanjel Michal, je tým, kto v nebi bojoval proti Satanovi a jeho anjelom. Meno Michael, tešiace sa veľkej obľube, je stálou výzvou - „Kto ako Boh?“ Tento Boží bojovník má ďaleko od romantickej barokovej ilustrácie bacuľatého dieťaťa s krídlami. Vladyka homíliu zakončil modlitbou pápeža Leva XIII., prosiac o ochranu svätého archanjela Michala.

Na záver sa vladykovi poďakoval otec Peter Babinčák, administrátor farnosti Stanča, darom ikony archanjela Michala a kúskom izbovej zelene. Veľkú vďaku vyjadril aj všetkým prítomným a dobrodincom, ktorí sa pričinili o opravu a obnovu exteriéru chrámu. Nasledovalo myrovanie a sprievod z chrámu, ktorý sprevádzalo čítanie evanjelia uprostred chrámu a pri bočnom vchode. Vladyka Cyril poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili odpustovej slávnosti, osobitne Zboru svätých Sedmopočetníkov zo Sobraniec, vedeným dirigentkou Lenkou Ropovikovou, ktorý spevom sprevádzal archijerejskú svätú liturgiu. Počas prijímania a myrovania piesňami spestril slávenie miestny detský zbor. Keďže slávnosť bola zakončená na poludnie, vladyka pozval prítomných k modlitbe Anjel Pána a k modlitbe na úmysel Svätého Otca, aby takto mohli získať plnomocné odpustky.

TSKE informoval Richard Fučko

Foto: Majcher-production