​Výstavba a prestavba Pútnického domu Klokočov

Regionálny príspevok MIRRI SR

Číslo zmluvy 1154/2021

plán rozvoja okresu Michalovce, prioritná oblasť C Rozvoj cestovného ruchu opatrenie C2 – Podpora rozvoja stredísk, sprístupnenie atraktivít a tvorbu nových produktov

 

Názov projektu: Výstavba a prestavba Pútnického domu Klokočov – realizácia 

vzduchotechniky, zdravotechniky, plynoinštalácie a ústredného kúrenia v celom objekte

 

    Pútnické centrum Klokočov n.o., dňa 14.06.2022 po podpise zmluvy o dielo odovzdala protokolom stavenisko zhotoviteľovi INGEMA Michalovce, kde sa pokračovalo v ďalších stavebných prácach na tomto objekte. Postupne sa zrealizovali: montáž zdravotechniky  a plynoinštalácie, montáž vzduchotechniky a ústredného vykurovania v celom objekte Pútnického domu v Klokočove

    Tieto stavebné práce boli „Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora najmenej rozvinutých okresov.