Charitatívno - športové podujatie CHARITY RUN 2023 v Trebišove

Košice 1. jún (TSKE) V nedeľu, dňa 4. júna sa v Trebišove uskutočnilo charitatívno - športové podujatie "Charity run 2023". Gréckokatolícku farnosť Trebišov na ňom reprezentovali deti a mladí s otcom Tomášom Muszkom - výpomocným duchovným. Podujatie sa začalo spoločnou modlitbou pred chrámom a následne športovým zápolením v rôznych disciplínach. Zmyslom celého podujatia  bolo vyjadriť radosť zo života a pohybom motivovať ďalších mladých k zmysluplnému tráveniu voľného času.

TSKE informoval Tomáš Muszka