Ľudové misie pod vedením otcov redemptoristov vo farnosti Dvorianky

Košice, 20. október (TSKE) V dňoch 8. až 15. októbra sa vo farnosti Dvorianky konali ľudové misie pod vedením otcov redemptoristov. Veriacich sprevádzali počas Svätých misií otec Jozef Jurčenko CSsR a otec Jozef Kišak CSsR. Otcov z Kongregácie Najsvätejšieho vykupiteľa veriaci privítali pri slávnostnej svätej liturgii 8. októbra. Týmto dňom kormidlo farnosti prevzali otcovia misionári a viedli pomyselnú farskú loďku skrze stretnutia so ženami, mužmi, deťmi a mládežou. Počas ranných modlitieb si mohli veriaci v zamyslení, teda v „škole modlitby“ pripomenúť, ako sa správne modliť. Stredajší večerný program bol umocnený modlitbou krížovej cesty s nesením misijného kríža, pri ktorom sa striedali veriaci farnosti. Vo štvrtok si v atmosfére horiacich sviečok obnovili krstné sľuby a prijali pomazanie chorých. V piatok počas svätej liturgie si manželské páry farnosti obnovili manželské sľuby s osobitým požehnaním manželov. Po svätej liturgii veriaci pokračovali Eucharistickou adoráciou s odprosovaním za hriechy farnosti. Počas soboty sa utiekali k Matke ustavičnej pomoci i skrze osobné prosby a poďakovania. 

Sväté misie vyvrcholili v nedeľu 15.októbra slávnostnou svätou liturgiu s myrovaním a požehnaním obnoveného misijného kríža. Za všetky dary, ktoré veriaci prijali skrze Sväté misie, ďakujú všemohúcemu Bohu i otcom misionárom z Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa.

TSKE Mário Cserép

Foto: Gabriel Čverčko