O kresťanskej kultúre sa hovorilo v Trebišove

Košice, 15. november (TSKE) V aktuálnom Roku kresťanskej kultúry sa v nedeľu 19. novembra v Trebišove konalo hodnotné podujatie. Organizačne ho zastrešil Spolok sv. Cyrila a Metoda spolu s Múzeom a kultúrnym centrom južného Zemplína, ktoré poskytlo aj priestory. S prednáškou o kresťanskej kultúre, jej atribútoch a poslaní vystúpil Michal Hospodár, člen Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska. Hovorené slovo doplnil aj ikonickým jazykom, keď odprezentoval dve ikony ruskej ikonopiseckej školy. Zdôraznil, že základom hodnotnej kultúry je kult Boha. Na záver pozval prítomných k rozvíjaniu vlastnej kultúry, ktorá je od čias solúnskej misie oplodnená kresťanstvom. Vhodným spestrením programu bolo aj vystúpenie miestneho farského Zboru sv. Michala archanjela pod vedením Františky Ďuristovej.

Riaditeľka múzea a moderátorka podujatia Beáta Kereštanová vyjadrila radosť nad spoločne stráveným časom, obohateným o fundovaný výklad kresťanskej kultúry a jej prejavov. Podujatie poctili svojou prítomnosťou aj miestny protopresbyter o. Dušan Semana a funkcionári Matice slovenskej z Košíc.

TSKE

Foto: Beáta Kereštanová