V Bačkove sa konala výstava betlehemov „V Viflejemi novina“

Košice, 2. december (TSKE) Dňa 2. decembra usporiadali Gréckokatolícka cirkev v Bačkove, Spolok sv. Cyrila a Metoda a obec Bačkov výstavu betlehemov s názvom „V Viflejemi novina“. Betlehemy neodmysliteľne patria k sviatku Narodenia Pána. Tak ako v minulosti, aj tohto roku betlehemy zažiaria v plnej svojej kráse nielen v chrámoch, ale aj v našich domácnostiach. Cieľom organizátorov tejto výstavy bolo pozbierať a vystaviť čo najväčší počet betlehemov a poukázať na ich rozmanitosť. Každý vystavený betlehem bol originálnym umeleckým dielom, pretože pochádzal z iného obdobia a regiónu.

Spevácky Zbor sv. Romana Sladkopevca vytvoril úvodnou piesňou sviatočnú atmosféru. Po nej nasledovala modlitba molebenu, ktorú viedol vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup. Po spoločnej modlitbe pozdvihol ducha prítomných tematickou básňou, Doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD., podpredseda Spolku sv. Cyrila a Metoda a vysokoškolský pedagóg. Predseda spolku HELic. Mgr. Martin Mráz potom v zaujímavej prednáške priblížil tradíciu stavania betlehemov. Sv. František z Assisi postavil v talianskom meste Greccio prvý betlehem v roku 1223. Živé postavy v ňom zobrazili chudobu a biedu, v akej sa narodil Ježiš Kristus.

Odborný výklad histórie obce Bačkov, od prvej písomnej zmienky až po začiatok 20. storočia, podal rektor Prešovskej univerzity, Dr.h.c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD., ktorý je autorom knihy s názvom Bačkov. Priblížil striedanie pokojných i búrlivých historických období v obci Bačkov, zvlášť z konfesionálneho hľadiska. Prvá písomná zmienka sa datuje do roku 1245, kedy tu bol zemepánom Peter Peten. Prítomných zaujala etymológia názvu obce, zmienka o prvom kostole zo 14. storočia či prvom katolíckom farárovi Jánovi Kašajovi.

Prednášky sa prelínali s piesňami Zboru sv. Romana Sladkopevca, ktorého členmi sú bohoslovci Gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove. Zbor bol založený pred tridsiatimi rokmi, momentálne má 12 členov a jeho dirigentom je Marián Baran.

Podujatie svojou prítomnosťou obohatil aj RNDr. Slavomír Partila, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Na záver udelil vladyka Cyril všetkým prítomným požehnanie. Vo svojom príhovore nadviazal na slová o. Martina Mráza a zo svojich skúseností z dlhodobého pobytu v Taliansku priblížil, ako tam, zvlášť deti v rodinách i v školách, zhotovujú vždy rozmanité betlehemy. Zhodnotil, že túto tradíciu ohrozujú súčasné liberálne prúdy. Povzbudil príbehom z talianskej školy, kde sa kresťania rozhodli upustiť od stavania betlehema, vzhľadom na veľký počet moslimských žiakov. Paradoxne, moslimskí rodičia sa ohradili, aby sa na nich nevyhovárali, pretože betlehem je povzbudením aj pre ich vieru. Uprostred Filipovky či Adventného obdobia tak prítomní získali nový impulz do prípravy na sviatok Narodenia nášho Pána Ježiša Krista.

V mene Bačkovčanov sa vzácnym hosťom poďakoval starosta obce, Jozef Nemčík. Po prehliadke vystavených betlehemov si prítomní pozreli ukážky odlievania sviečok z včelieho vosku a pečenia vianočných oblátok, s možnosťou zakúpenia predvádzaných výrobkov.

Autor: Martina Kubicová

Foto: Barbora Roth, Mária Marcinová a Martin Mráz