Centrum pre mládež Košickej eparchie opäť otvorilo dvere budúcim animátorom

Košice, 12. február (TSKE) V dňoch 9. - 11. februára sa konal prvý ANIMA víkend v Dvoriankach, ladený v duchu spoznávania poslania animátora, ako i spoznávania sa navzájom. Po piatkovom úvode do víkendu cez starého pútnika mali budúci animátori možnosť putovať na vybrané vrcholy, a pritom objavovať a prebádať svoje schopnosti, prednosti či limity.

Sobota sa tak stala teambuildingovým časom s aplikovaním zážitkovej pedagogiky a neformálneho vzdelávania. Vďaka listom starého pútnika sa očakávania napĺňali, mazali a premieňali na zážitky a skúsenosti. Kapušanský a Šarišký hrad, Jánošíkova bašta i Skalka pri Obišovciach boli cieľovými stanicami pre štyri skupinky mladých s ich animátormi a ponúkli čas a priestor pre zastavenie sa na posilu tela aj duše.

Celý víkend sa ukončil nedeľnou liturgiou, retrospektívou k sobotnej túre a katechézou o. Jána Fedorišina a o. Milana Kmeca o poslaní animátora - tvoriť, viesť a budovať malé kresťanské skupiny. Týmto víkendom sa odštartovala ďalšia dvojročná formačná cesta Animátorskej školy 2024/2025, v ktorej všetkým prajeme veľa odvahy a požehnania do ďalších stretnutí.

autor: Ráchel Zorvanová

foto: Sofia Mikulová