Dve slávnosti k úcte sv. Cyrila v Ríme

Košice, 12. február (TSKE) Na liturgickú pamiatku skonu sv. Konštantína-Cyrila sa stretlo spoločenstvo Slovákov pôsobiacich v Ríme na pôde Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda. V Kostole sv. Cyrila a Metoda slávil sv. omšu otec Pavol Zvara, rektor ústavu. Spoluslúžilo vyše 40 kňazov obidvoch katolíckych obradov. Slávnostnú homíliu predniesol vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. Za hlavý dôvod solúnskej misie označil slová Prológu sv. Jána: „Na počiatku bolo Slovo ... a Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.“ Táto radostná zvesť prišla k našim predkom v zrozumiteľnom jazyku a zapadla do sŕdc Slovanov. Ľudia si vybrali Boha, ktorý s nami kráča a je nám blízky a zavrhli podoby pohanských modiel, ktorým boli dovtedy oddaní. Vladyka povzbudil prítomných, aby aj dnes zrozumiteľne odovzdávali vlastnú skúsenosť viery a nebáli sa ohlasovať svetlo a pravdu, ktoré sú v Ježišovi. Na záver liturgického slávenia metropolita Jonáš požehnal všetkých prítomných s relikviou sv. Cyrila. Po slávnosti nasledovalo spoločné agapé pri neformálnom stretnutí. Spolok sv. Cyrila a Metoda na slávnosti zastupovali otec Martin Mráz a otec Michal Hospodár, ktorý v závere predniesol aj príležitostnú báseň.

V pondelok 12. februára sa uskutočnila tradičná eucharistická slávnosť v Bazilike sv. Klimenta. Organizačne ju zabezpečovalo tento rok Pápežské chorvátske kolégium sv. Hieronyma. Sv. omši predsedal Mons. Petar Palić, diecézny biskup Mostaru-Dubna v Bosne a Hercegovine. V homílii poukázal na duchovnú únavu dnešnej Európy. Prítomných vyzval, aby s pohľadom upretým na Krista odolávali tejto únave a s novým entuziazmom vydávali svedectvo o Kristovi. Tradičnou súčasťou slávenia bol aj liturgický sprievod so sviečkami do dolnej časti baziliky k symbolickému hrobu sv. Konštantína-Cyrila.

Na slávnostnej bohoslužbe sa zúčastnil aj vladyka Jonáš so sprievodom, rektori jednotlivých slovanských kolégií v Ríme, zástupcovia diplomatických misií, kňazi, rehoľné sestry a študenti pôsobiaci vo Večnom meste.

Obidve slávnosti prispeli k oživeniu pamiatky na nášho otca a učiteľa vo viere Konštantína-Cyrila.

TSKE

Foto: Radoslav Hospodár