Predstavitelia Spolku sv. Cyrila a Metoda navštívili Rím

Košice, 15. február (TSKE) Členovia predsedníctva Spolku sv. Cyrila a Metoda, o. Martin Mráz a o. Michal Hospodár, v uplynulých dňoch absolvovali pracovný pobyt v Ríme. Hlavným dôvodom ich pobytu bolo skúmanie historických súvislostí zo života Polykarpa G. Oleára OSBM. Súčasťou programu bola nedeľná i generálna audiencia, návštevy rímskych bazilík a liturgické slávenia v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda a Bazilike sv. Klimenta pri ostatkoch sv. Cyrila.

V pondelok 12. februára navštívili Dikastérium pre východné cirkvi, v ktorého archíve sa nachádzajú vzácne dokumenty. Po ich preštudovaní vyšlo najavo, že spolu s otcom Myronom Podhájeckým bol otec Polykarp vážnym kandidátom na tajného pomocného biskupa pre Prešovskú eparchiu v časoch prenasledovania. Z dôvodu sťaženej komunikácie vtedajšej kongregácie s cirkvou na Slovensku na jar 1950, k uzavretiu jeho kandidatúry nedošlo. Ďalším miestom pre získanie informácií bol archív generálnej kúrie Rádu sv. Bazila Veľkého. V jeho fondoch sa nachádza osobný spis otca Polykarpa, ktorého zachované materiály vykresľujú jeho povahové črty i osobné predpoklady na špeciálne poslanie apoštolského misionára v USA.

Súčasťou ich pracovnej cesty do Ríma bola aj návšteva slovenskej sekcie Vatikánskeho rozhlasu, kde bol prezentovaný pohľad na cyrilo-metodské dedičstvo z perspektívy Gréckokatolíckej cirkvi. Okrem toho boli delegáti vedenia Spolku prijatí na pôde Slovenského historického ústavu v Ríme jeho riaditeľom Dr. Danielom Černým. Stretnutie prinieslo výmenu informácii a načrtlo hľadanie nových ciest výskumu cyrilo-metodského dedičstva.

V posledný deň rímskeho pobytu sa predstavitelia Spolku spoločne s vladykom Jonášom Maximom, prešovským arcibiskupom a metropolitom, zúčastnili Generálnej audiencie s pápežom Františkom.

Získané informácie z archívov poslúžia ako historický podklad pre nový filmový medailón o Polykarpovi G. Oleárovi OSBM, vzácnej osobnosti našej miestnej cirkvi, baziliánskeho rádu a cyrilo-metodského hnutia na Zemplíne.

TSKE

Foto: Radoslav Hospodár