Mladí na púti Návrat k otcom v Nitre

Košice, 18. február (TSKE) Spolok sv. Cyrila a Metoda a Rada pre mládež slovenských gréckokatolíckych eparchií uskutočnili v sobotu 17. februára poznávaciu púť do staroslávnej Nitry s názvom Návrat k otcom 2024. Podujatie časovo nadväzovalo na liturgickú spomienku blaženého skonu Konštantína – Cyrila. Vyše dvadsať mladých z celej gréckokatolíckej metropolie si v Nitre pozrelo komplex cirkevných budov na Nitrianskom hrade. Osobitne zaujal interiér Katedrály sv. Emeráma s odborným výkladom sprievodkyne a pohľad na mesto Nitra z jej veže. Účastníci si prezreli prvé diecézne múzeum na Slovensku, obsahujúce repliky a faksimile vzácnych historických listín, historických i pamätných medailí a bohoslužobných rúch i predmetov. So záujmom si vypočuli objasnenie dejinných súvislostí spojených s misiou sv. bratov na našom území v 9. storočí. Vrcholom púte bola sv. liturgia v nitrianskej katedrále, ktorej predsedal vladyka Milan Lach z Bratislavy. Spoluslúžili o. Martin Mráz, predseda spolku, o. Emil Zorvan, člen rady pre mládež, a ďalší štyria kňazi. V príležitostnej kázni vladyka zdôraznil hlavný cieľ cyrilo-metodskej misie: zvestovanie živej viery v Ježiša Krista zrozumiteľným spôsobom. Mladých vyzval, aby po vzore sv. solúnskych bratov neustále hľadali pravdu a tým rozvíjali ich odkaz s vďakou za dar živej viery. Táto viera má moc prekvasiť aj dnešný svet silou lásky a svedectva.

Prítomných prišiel osobne pozdraviť aj Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup. Na záver predniesol tematickú báseň o. Michal Hospodár a poďakovanie vladykovi Milanovi o. Martin Mráz. Naplnení novým poznaním a radosťou zo spoločného putovania sa všetci vrátili do svojich domovov po celom Slovensku.

TSKE

Foto: Štefánia Čepová a Radoslav Hospodár