V Košiciach si pripomenuli odchod do večnosti sv. Konštantína Filozofa

Košice, 19. február (TSKE) V nedeľu 18. februára sa stretli členovia a priaznivci Spolku sv. Cyrila a Metoda v Košiciach-Terase, aby si pripomenuli 1155. výročie blaženého skonu sv. Konštantína-Cyrila. Slávnostnú sv. liturgiu, obetovanú za všetkých živých členov spolku, slávil jeho predseda o. Martin Mráz. Predniesol aj príležitostnú homíliu. Poukázal, že tak ako jednotlivec i spoločnosť sú v dnešnej dobe vťahovaní do sveta virtuálnej reality, aj v minulosti boli naši predkovia vťahovaní do nereálneho sveta mýtov a slovanských božstiev. Slovo sa však preto stalo telom, aby vstúpilo s človekom do osobného vzťahu. Tento osobný vzťah Boha a človeka bol predmetom ohlasovania byzantskej misie, tvorí neoddeliteľnú súčasť našej cyrilo-metodskej tradície a je aktuálny aj v dnešnej neosobnej dobe.  Svätú liturgiu spevom sprevádzal Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc. Po sv. liturgii bola odovzdaná medaila zakladajúceho člena Spolku sv. Cyrila a Metoda Ing. Jozefovi Selínovi, PhD., ktorý je aktívnym podporovateľom spolkových aktivít.

Na záver o. Michal Hospodár, podpredseda spolku, informoval prítomných o spolkových aktivitách a poďakoval všetkým za to, že svojou účasťou prispeli k šíreniu živej cyrilo-metodskej tradície. Na slávnosti sa zúčastnili aj zástupcovia Miestneho odboru Matice slovenskej a iní hostia.

TSKE

Foto: Ing. Michal Hospodár ml.