Veľký pôst v Rómskej misii Sečovce

Košice, 23. február (TSKE) V piatok 16. februára sa v Trnávke slávila sv. liturgia vopred posvätených darov, ktorá bola spojená aj s posvätením kolivy. Na tejto sv. liturgii sa prvýkrát zúčastnili aj miništranti z Rómskej misie, pre ktorých to bola nová skúsenosť v ich živote.

V nedeľu 18. februára sa v Komunitnom centre mesta Sečovce slávila sv. liturgia, na ktorej boli prítomní mladí z osady Habeš, ktorí prejavili záujem o spoznávanie kresťanskej viery a náboženského života. Je to dlhodobý proces, ktorého súčasťou sú katechézy, modlitba, neformálne stretnutia a hlavne osobná dôvera, ktoré smerujú k prijatiu svätých tajomstiev.    

TSKE informoval Štefan Ančočik

Foto: Peter Ančočik