610. výročie prvej písomnej zmienky obce Choňkovce

Košice, 8. august (TSKE) V prvú augustovú nedeľu 4. augusta oslávila obec Choňkovce 610. výročie prvej písomnej zmienky. Pri tejto príležitosti sa vo farskom chráme konala archijerejská svätá liturgia, pri ktorej bola posvätená novovybudovaná kaplnka zasvätená Presvätej Bohorodičke. Okrem košického eparchu sa slávnosti zúčastnil miestny rodák bratislavský protosynkel Vladimír Skyba, sobranecký protopresbyter otec Jozef Kello, otec Ľuboslav Tóth, farár Koromle, miestny duchovný správca otec Jozef Fabišík. Choňkovce pri tejto príležitosti navštívili aj hostia z Ukrajiny otec Roman Dutčák, súdny vikár Ternopiľskej metropolie a otec Igor Zasijbida duchovný správca Mariánskeho duchovného centra v Zarvanici.
Hostia, otcovia Roman a Igor, v závere slávnosti prosili o modlitby za Zarvanicu a odovzdali dary a pozdrav od termopiľského metropolitu Vasiľa Semenjuka, ktorý sa 2. augusta dožil životného jubilea 70 rokov. Následne sa konala posviacka kaplnky.
Obecné slávnosti pokračovali popoludní pri miestnom kultúrnom dome, kde pri tejto príležitosti bolo podpísané memorandum o spolupráci medzi obcou Choňkovce a ukrajinskou obcou Zolotnyki, do ktorej spoločenstva patrí aj obec Zarvanica aj jej Mariánske duchovné centrum.

TSKE informoval Richard Fučko.

Foto: Ladislav Kasar