Blahoslavená Anka Kolesárová sa stala patrónkou prvákov cirkevnej školy v Trebišove

Košice, 14. september (TSKE) Patrónkou prvákov sa na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja v Trebišove stala nová blahoslavená Anka Kolesárová. Každý rok si prichádzajúce deti volia svojho patróna triedy, ktorým sa pre tohtoročných prvákov stala Anka Kolesárová a pod jej ochranou budú postupne dozrievať až do deviateho ročníka. Prváci sa pod vedením svojej učiteľky Miriam Chylovej zúčastnili svätej liturgie v školskej kaplnke, ktorú celebroval duchovný správca školy otec Tomáš Haburaj. Ten pri tejto príležitosti požehnal deťom aj nové aktovky a učebné pomôcky, ktoré budú žiaci používať v škole.

V homílii poukázal nato, že ako žiaci potrebujú školské pomôcky a učebnice, aby sa niečo naučili, tak v duchovnom živote potrebujú vieru a modlitbu, aby spoznávali Boha. V závere sv. liturgie boli deťom odovzdané osobitné modlitby a odznaky s vyobrazením blahoslavenej Anky Kolesárovej, ktoré si deti pripevnili na požehnané aktovky, aby ich tak nová blahoslavená sprevádzala celým životom.

TSKE informovalo vedenie CZŠ sv. Juraja.