Bohoslovci druhého ročníka dostali kňazské rúcho

Košice, 16. november (TSKE) V Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove prijali 12. novembra bohoslovci druhého ročníka vrchný kňazský odev – podriasnik. Slávnostnej archijerejskej svätej liturgii  predsedal prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, koncelebrovali košický eparcha Milan Chautur CSsR a emeritný pražský pomocný biskup Ján Eugen Kočiš. Biskupi požehnali podriasniky piatich bohoslovcov Prešovskej archieparchie a piatich bohoslovcov Košickej eparchie.

Pre bohoslovcov druhého ročníka je táto udalosť nový medzník na ich ceste ku kňazstvu, ako vysvetlil vladyka Ján Babjak vo svojej homílii a dodal, že sú už vyčlenení od ostatných a sú tí, ktorí nasledujú Krista.

Za bohoslovcov sa v závere slávnosti poďakoval bohoslovec Michal Keruľ-Kmec. Po liturgii nasledovala slávnostná spoločná večera.

TSKE informoval Peter Sahajda.