Byzantinos vydal video-dokument o obnove gréckokatolíckej cirkvi v Košiciach

Košice, 13. jún (TS KE) Pri príležitosti 50. výročia obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi v Československu, ktoré sa uskutočnilo 13. júna 1968, vydalo občianske združenie Byzantinos 29-minútový video-dokument s názvom Vzkriesenie. Z pohľadu košických veriacich prezentuje časť dejín gréckokatolíckej cirkvi, počas ktorej bola východná katolícka cirkev postavená mimo zákon, ale vďaka horlivosti jej kňazov a laikov bola znova obnovená.

Pojednáva o udalostiach roku 1950 a o prebratí košickej gréckokatolíckej cerkvi pravoslávnymi, prezentuje život gréckokatolíkov a osudy východných katolíckych kňazov počas rokov, kedy Gréckokatolícka cirkev v Československu bola postavená mimo zákon a venuje sa aj krokom, ktoré prispeli k znovuobnoveniu tejto cirkvi. Dokument tiež predstavuje prvé sväté liturgie slávené v Košiciach po 18 rokoch neslobody a útlaku zo strany štátu, ako aj konečné odovzdanie gréckokatolíckej cerkvi v Košiciach späť do rúk gréckokatolíkov, ktoré sa uskutočnilo 14. júla 1968.

Videodokument je možné nájsť na webstránke www.byzantinos.grkatke.sk v sekcii Historické dokumenty alebo na youtube kanáli Byzantinos.