Cerkev sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej oslávila 10. výročie zápisu do zoznamu UNESCO

Košice, 28. máj (TS KE) Spoločenstvo asi 150 veriacich sa 26. mája v areáli drevenej Cerkvi sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej zúčastnilo archijereskej svätej liturgie, ktorú pri príležitosti 10. výročia zápisu tohto chrámu medzi kultúrne pamiatky UNESCO slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR. Liturgia sa uskutočnila na pódiu pri chráme, v prírode ktorá vytvára prirodzený podklad pre zdôraznenie krásy zanechaného kultúrneho dedičstva.

Svätej liturgie sa zúčastnili okrem domácich aj kňazi a veriaci okolitých farností, ale aj hostia z miestnej samosprávy, zástupcovia občianskeho združenia Košice Región Turizmus, ktoré spolupracuje s Košickým samosprávnym krajom na projekte prezentácie a propagácie kultúrnych hodnôt v košickom kraji registrovaných v UNESCO. Prítomnými boli aj prorektori Prešovskej univerzity v Prešove a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

V homílii vladyka Milan vyzdvihol hodnotu cerkvi nie len ako kultúrneho, ale i náboženského dedičstva, ktoré pochádza od „otcov“ a povzbudil k tomu, aby človek - kresťan toto dedičstvo cenil rovnako ako si cení UNESCO kultúrnu hodnotu tejto drevenej cerkvi. Vysvetlil, že zápis chrámu do zoznamu UNESCO vyjadruje skutočnosť, že táto hodnota je povýšená medzi tie najvýznamnejšie hodnoty sveta a že rovnako tak by aj veriaci človek mal vnímať tú náboženskú hodnotu vo svojom živote. Ona sa následne prenáša a ovplyvňuje časti bežného života ako rodinný život, spoločenský život, správna hierarchia hodnôt, zmysluplný osobný život. Túto vážnosť zdôraznil predovšetkým kvôli dnešným časom, keď silne rezonujú myšlienky liberalizmu a deštrukcie hodnôt.

Po občerstvení v kultúrnom dome, ktoré pripravila miestna samospráva, stretnutie pokračovalo poobedňajším programom vo forme vystúpení záujmových ľudových speváckych skupín. Atmosféru rusínskych a ukrajinských piesní dotvorili aj regionálne ľudové kroje.

K účinkujúcim sa pridali aj deti zo základnej školy. Počas slávnosti padol návrh zorganizovať v budúcom roku podobnú udalosť, ktorá by bola ponúknutá ešte širšiemu okruhu ľudí, nakoľko skúsenosti miestnych potvrdzujú, že o chrám má záujem čoraz väčší počet turistov.